Lưu ý! Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển mới sắp ra mắt. Hãy đăng ký tại đây và trở thành một trong những người đầu tiên dùng thử các công cụ mới cũng như đưa ra ý kiến phản hồi.

Trình xem biểu đồ chính

Cloud-to-cloud    Local Home SDK    Device SDK

Trình xem Google Home Graph là một công cụ để kiểm tra trạng thái của thiết bị trong Home Graph của một người dùng cụ thể. Phương thức này thu thập dữ liệu từ Home Graph và trình bày dữ liệu đó cho bạn xác minh dữ liệu được lưu trữ trong đó.

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra Trạng thái báo cáo bằng cách sử dụng Trình xem Home Graph:

Chuyển đến công cụ Google Home Graph Viewer

  1. Đăng nhập vào Google bằng nút góc trên cùng bên phải.

  2. Trong trường Mã dự án, hãy nhập giá trị nhận dạng dự án cho Hành động dành cho nhà thông minh và nhấp vào nút Đồng bộ hoá:

    Tất cả các thiết bị của bạn đều được liệt kê cùng với thông tin trạng thái của chúng. Sau khi danh sách được điền sẵn, bạn có thể sử dụng nút Đồng bộ hoá để làm mới trạng thái thiết bị.