Plugin Google Home cho Android Studio

Google Home Plugin for Android Studio được thiết kế và tạo ra cho các nhà phát triển Nền tảng Google Home. Trình bổ trợ này cấp cho bạn quyền truy cập vào Google Assistant Simulator, Cloud Logging và các công cụ khác để đơn giản hoá quá trình phát triển nhà thông minh.

Trình bổ trợ Google Home cho Android Studio

Thông báo bảo mật

Để ngăn Android Studio lưu trữ khoá bí mật và mật khẩu, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Nhấp vào File (Tệp), rồi nhấp vào Settings... (Cài đặt).
 2. Trong Appearance & Behavior (Giao diện và hành vi), hãy mở rộng mục System Settings (Cài đặt hệ thống), rồi nhấp vào Password (Mật khẩu).
 3. Chọn Không lưu, quên mật khẩu sau khi khởi động lại.
Trình bổ trợ Google Home cho Android Studio

Tính năng

Trình mô phỏng Trợ lý

Để kiểm tra xem các thiết bị nhà thông minh của bạn có hoạt động đúng cách với hệ sinh thái Google Home hay không, bạn có thể tương tác với Assistant Simulator bất cứ lúc nào mà không cần rời khỏi Android Studio.

Tương tự như Trình mô phỏng Trợ lý hiện có trong Bảng điều khiển Actions on Google Console, Assistant Simulator cho phép bạn dễ dàng điều khiển thiết bị bằng cách nhập truy vấn, ví dụ: "Bật đèn". Bên trong Android Studio, Assistant Simulator sẽ phản hồi bằng tin nhắn văn bản dựa trên lệnh của bạn, chẳng hạn như "Được rồi, bật đèn lên".

Kiểm thử bằng Trình mô phỏng Trợ lý

Xem nhật ký trên đám mây

Google Cloud Logging cung cấp thông tin gỡ lỗi và các chỉ số chính để giúp bạn hiểu rõ hơn về mức sử dụng Hành động. Để đơn giản hoá quá trình phát triển, Google Home Plugin sẽ hiển thị thông báo Cloud Logging theo thời gian thực ngay bên cạnh mã của bạn trong quá trình khắc phục sự cố.

Bạn có thể hiển thị nhật ký theo thời gian thực hoặc chọn phạm vi ngày.

Chế độ xem ghi nhật ký trên đám mây

Gói dịch vụ

Phản hồi của Assistant Simulator cho một cách nói là không xác định. Ví dụ: câu trả lời có thể là bất kỳ cụm từ nào sau đây:

 • Tôi hiểu, đang bật 2 đèn.
 • Chắc chắn rồi, tôi đang bật 2 đèn.
 • Tôi hiểu, tôi đang bật 2 đèn.
 • Được rồi, tôi đang bật 2 đèn.

Để chạy kiểm thử tự động và xác minh cách các công cụ tích hợp của Google hoạt động với nhiều phản hồi này, bạn có thể gửi nhiều cách phát âm hàng loạt đến Assistant Simulator bằng cách chạy các tập lệnh phát âm. Sau khi lưu một tập lệnh, bạn có thể thu thập phản hồi và chạy nhiều quy trình kiểm thử đối với các truy vấn của mình.

Trình xem biểu đồ trên Home

Trình xem biểu đồ Home cho phép bạn hiển thị trạng thái của thiết bị và chạy Bộ kiểm tra Google Home trong trình duyệt của mình.

Trình xem nhật ký Cầu gỡ lỗi Android (adb)

Trình xem nhật ký Adb là một công cụ để xem và phân tích các tệp nhật ký, chẳng hạn như tệp nhật ký thiết bị Matter, nhật ký của Google Home và nhật ký Android.

Cài đặt

Để cài đặt Google Home Plugin trong Android Studio, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống hoặc cập nhật Android Studio. Tải Android Studio xuống
 2. Chuyển đến mục File > Settings (Tệp > Cài đặt) (Android Studio > Preferences (Lựa chọn ưu tiên) trên MacOS).
 3. Trong mục Plugins (Trình bổ trợ), hãy chọn Marketplace rồi tìm google home.
 4. Cài đặt công cụ rồi khởi động lại Android Studio.

Bạn cũng có thể tải trình bổ trợ này trực tiếp từ JetBrains Marketplace.

Thiết lập

Sau khi cài đặt trình bổ trợ, bạn cần hoàn tất các bước sau để có thể sử dụng Assistant Simulator và xem tính năng Ghi nhật ký trên đám mây:

Đăng nhập bằng Google

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà phát triển trên bảng điều khiển Google Home và cho phép Android Studio thay mặt bạn giao tiếp với các dịch vụ của Google.

 1. Nhấp vào thẻ Google Home trong cột thẻ dọc ở bên trái cửa sổ Android Studio.

 2. Đối với tuỳ chọn Đăng nhập bằng, hãy nhấp vào Google để mở trình duyệt của bạn.

  Đăng nhập bằng Google trong Android Studio
 3. Chọn tài khoản được liên kết với các thiết bị nhà thông minh của bạn.

 4. Trên trang uỷ quyền Đăng nhập bằng Google, hãy nhấp vào Cho phép.

 5. Đóng cửa sổ trình duyệt rồi quay lại Android Studio.

Bạn hiện có thể đăng nhập và có thể chọn Đăng xuất.

Chọn một dự án trên đám mây

Sau khi đăng nhập, hãy chọn một Dự án trong trình đơn thả xuống. Để lọc danh sách dự án, hãy nhập biểu thức Filter (Bộ lọc) (ví dụ: matter), sau đó nhấn Enter.

Trình đơn thả xuống Dự án tải 100 dự án đầu tiên dựa trên Bộ lọc của bạn. Các lựa chọn của bạn sẽ được giữ lại khi bạn thoát khỏi Android Studio.

Chọn dự án

Để được trợ giúp về bộ lọc dự án, hãy tham khảo Tham số truy vấn trong Tài liệu tham khảo Google Cloud.

Sử dụng Trình mô phỏng Trợ lý

Để mở Assistant Simulator trong Android Studio, hãy nhấp vào Utterances Panel (Bảng điều khiển Utterances) trong bảng điều khiển Google Home Plugin.

Mở bảng điều khiển Utterances

Có một số cách để gửi truy vấn đến Assistant Simulator. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu từng tùy chọn.

Nhập truy vấn và thu thập câu trả lời

Để tương tác với Assistant Simulator, hãy nhập truy vấn rồi nhấn phím Enter.

Bạn có thể gửi lại truy vấn bằng cách nhấp vào biểu tượng gửi lại ở cuối truy vấn.

Sau khi gửi một hoặc nhiều truy vấn, hãy nhấp vào Phát lại để chạy lại các truy vấn và kiểm tra câu trả lời của bạn. Bảng điều khiển Utterances theo dõi các truy vấn và phản hồi của bạn trong bộ nhớ đệm đã lưu trữ. Thao tác Phát lại chỉ thêm phản hồi mới vào bộ nhớ đệm nội bộ này và sẽ không sao chép truy vấn của bạn mỗi khi bạn nhấp vào nút.

Phát lại Utterances bằng Trình mô phỏng Trợ lý

Nhấp vào Save (Lưu) để lưu các truy vấn và câu trả lời mà bạn đã nhập vào bảng điều khiển Utterances (Công cụ). Các hoạt động tương tác của bạn sẽ được chuyển đổi sang JSON ở định dạng sau:

 • ask: Your query.
 • answers: Một loạt phản hồi Assistant Simulator có thể có.

Bạn có thể chỉnh sửa tệp JSON này trong Android Studio.

{
 "collected": false,
 "lines": [
  {
   "ask": "turn lights on",
   "answers": [
    "OK, turning 2 lights on.",
    "Sure, turning on 2 lights."
   ]
  }
 ]
}

Thu thập câu trả lời hàng loạt

Trên bảng điều khiển Google Home Plugin, hãy nhấp vào Utterances File (Tệp tiện ích) để mở các tệp JSON đã lưu trong thẻ mới. Đối với Select Path (Chọn đường dẫn), bạn có thể chọn một tệp hoặc thư mục. Nếu bạn chọn một thư mục, Thu thậpKiểm thử sẽ hoạt động với tất cả các cách phát âm tệp .json trong thư mục đó.

Bạn có thể mở nhiều thẻ cho cùng một tệp hoặc các tệp khác nhau, ví dụ: lights, lights(1)plug.

Thanh trạng thái hiển thị kết quả của lần kiểm thử gần đây nhất (nếu có), một chấm màu vàng hoặc xanh lục để cho biết tệp đã được thu thập hay chưa và đường dẫn tệp .json được dùng. Sau khi bạn nhấp vào Thu thập, Assistant Simulator sẽ chạy các truy vấn của bạn. Bạn sẽ được thông báo khi có phản hồi mới được thu thập và Thanh trạng thái sẽ hiển thị bộ đếm trong khi các truy vấn của bạn đang được xử lý.

Thu thập Utterance bằng Trình mô phỏng Trợ lý

Khi thao tác Thu thập hoàn tất, Thanh trạng thái sẽ cập nhật bằng dấu kiểm màu xanh lục phía trước đường dẫn .json và các tệp lời nói của bạn sẽ được điền sẵn các phản hồi có thể có.

Thu thập Utterance bằng Trình mô phỏng Trợ lý
{
 "collected": true,
 "lines": [
  {
   "ask": "turn lights on",
   "answers": [
    "OK, turning 2 lights on.",
    "Sure, turning on 2 lights.",
    "Sure, turning 2 lights on.",
    "Got it, turning 2 lights on.",
    "Alright, turning on 2 lights.",
    "OK, turning on 2 lights.",
    "Got it, turning on 2 lights.",
    "Alright, turning 2 lights on."
   ]
  }
 ]
}

Nếu bạn Dừng sớm quá trình thu thập, đường dẫn .json sẽ không được đánh dấu là đã thu thập.

Kiểm thử cách phát âm của hàng loạt

Sau khi bạn thu thập câu trả lời, hãy nhấp vào Kiểm thử để phát lại các truy vấn và kiểm tra phản hồi cũng như nhật ký của bạn. Khi bạn kiểm thử các cách phát âm của hàng loạt, Assistant Simulator sẽ yêu cầu các phản hồi được lưu vào tệp JSON của bạn. Nếu kiểm thử trả về một phản hồi chưa được thu thập, thì bạn sẽ nhận được một thông báo tương tự như phản hồi sau:

Expected one of: "Got it, turning on 2 lights."

Chạy Utterance bằng Trình mô phỏng Trợ lý

Trường hợp này cho thấy kiểm thử không thành công. Nếu không, Assistant Simulator sẽ chạy từng truy vấn của bạn và trả về một phản hồi. Yêu cầu kiểm tra sẽ xuất hiện trong Thanh trạng thái nếu quá trình kiểm thử thành công.

Chạy Utterance bằng Trình mô phỏng Trợ lý

Xem nhật ký trên đám mây

Để mở một thẻ dự án trong cửa sổ công cụ Cloud Logs (Nhật ký đám mây), hãy nhấp vào Cloud Logs (Nhật ký trên đám mây) trong bảng điều khiển Google Home Plugin. Bạn có thể mở các thẻ Cloud Nhật ký riêng biệt cho từng dự án.

Thẻ ghi nhật ký trên đám mây

Cụm từ tìm kiếm

Đối với dự án đã chọn, bạn cũng có thể lọc nhật ký bằng trường Truy vấn. Ví dụ: để lọc nhật ký cho từ khoá là light:

Truy vấn ghi nhật ký trên đám mây

Chọn Sử dụng Quản lý chất lượng để sử dụng Ngôn ngữ truy vấn ghi nhật ký.

Ngôn ngữ truy vấn ghi nhật ký trên đám mây

Dưới đây là một số ví dụ về truy vấn Chất lượng để giúp bạn bắt đầu:

severity = (DEBUG OR INFO OR NOTICE OR WARNING OR ERROR OR CRITICAL OR ALERT OR EMERGENCY) AND resource.type="assistant_action_project" AND timestamp > "2022-04-07T00:40:18Z"
jsonPayload.executionLog.executionResults.actionResults.action.trait = "TRAIT_ON_OFF"
jsonPayload.executionLog.executionResults.actionResults.action.actionType = "ONOFF_ON"

Truy vấn về ngày và giờ

Việc truy vấn nhật ký theo ngày cũng là không bắt buộc và bạn có thể bật bằng cách nhấp vào SauTrước. Bạn có thể nhập định dạng ngày và giờ vào trường văn bản được cung cấp (ví dụ: 5/11/22, 12:37 PM) hoặc sử dụng bộ chọn ngày để chọn ngày rồi nhập giờ vào trường văn bản.

 • Để chọn một ngày sau 5/1/22, hãy chọn Sau rồi nhấp vào biểu tượng ngày .
 • Để chọn một ngày trước 5/1/22, hãy chọn Trước rồi nhấp vào biểu tượng ngày .
 • Để chọn một ngày trong khoảng thời gian từ 5/1/22 đến 6/30/22, hãy chọn TrướcSau, rồi chọn ngày trong biểu tượng ngày .

Chọn Thời gian thực để tìm nạp nhật ký dự án trực tiếp. Nhấp vào Stop (Dừng) để kết thúc nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Mức độ nghiêm trọng

Bạn cũng có thể chọn Mức độ nghiêm trọng tối thiểu trong trình đơn thả xuống.

Kết quả truy vấn

Nhấp vào Tìm nạp để gửi các tham số truy vấn của bạn.

Sau khi tải nhật ký, hãy nhấp vào một bản ghi bất kỳ để mở rộng toàn bộ tải trọng JSON. Nhấp lại vào để hiển thị toàn bộ thông báo.

Nếu muốn, bạn có thể nhập một từ khoá vào hộp Bộ lọc để thu hẹp kết quả nhật ký của mình. Nhấp vào x để xoá bộ lọc và quay lại kết quả tìm nạp ban đầu.

Xem nhật ký trên đám mây

Xem biểu đồ trang chủ và chạy kiểm thử

Để liệt kê các thiết bị của bạn, hãy chọn Home Graph (Biểu đồ Home) trong bảng điều khiển Google Home Plugin.

Nhấp vào Làm mới để hiện Tên thiết bị, Mã thiết bịLoại thiết bị cho các thiết bị được liên kết với dự án đã chọn. Bạn có thể mở nhiều bảng điều khiển Google Home Graph cho các dự án riêng biệt.

Sau khi thiết bị được tải, hãy nhấp vào bản ghi bất kỳ để mở rộng toàn bộ tải trọng JSON.

Tải trọng JSON của Home Graph

Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng Mở rộngThu gọn để hiển thị và ẩn các tải trọng JSON cho thiết bị của mình.

Mở rộng và thu gọn biểu đồ trên Home Graph

Để chạy Bộ kiểm thử cho một thiết bị cụ thể, hãy nhấp vào Kiểm thử. Thao tác này sẽ khởi chạy Bộ thử nghiệm trong trình duyệt khi bạn đã chọn thiết bị và sẵn sàng kiểm thử. Nhấp vào Start (Bắt đầu) rồi chờ kết quả kiểm thử.

Kiểm thử chạy trên Home Graph

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về kiểm thử và xem nhật ký sau khi kiểm thử hoàn tất.

Bài kiểm thử đã hoàn thành trên Home Graph

Trình xem nhật ký Cầu gỡ lỗi Android (adb)

Để mở thẻ dự án trong cửa sổ công cụ Nhật ký Adb, hãy nhấp vào lệnh Nhật ký Adb trong thanh công cụ trình bổ trợ Google Home (ở bên trái). Bạn có thể mở các thẻ Nhật ký Adb riêng biệt cho từng tệp nhật ký. Để xoá một thẻ, hãy nhấp vào biểu tượng .

Sử dụng trường Select (Chọn) để chọn một thành phần ghi nhật ký cụ thể cần xem và trình đơn thả xuống Severity (Mức độ nghiêm trọng) để chỉ hiển thị các mục có mức độ nghiêm trọng trùng khớp của nhật ký.

Đối với nhật ký adb đã chọn, bạn có thể lọc các mục nhập nhật ký bằng trường Bộ lọc với đối tượng sửa đổi tuỳ chọn Phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc Biểu thức chính quy.

Ngoài ra, bạn có thể:

 • Tìm các mục cụ thể bằng cách sử dụng trường Tìm và các lệnh Tìm tiếp theo (biểu tượng ) và lệnh Tìm trước (biểu tượng ).
 • Dùng đối tượng sửa đổi Phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc Biểu thức chính quy (không bắt buộc).
 • Chuyển đến dòng để chuyển đến một dòng được chỉ định (theo số) trong nhật ký.

Chọn Được đánh số để xem các dòng nhật ký đã thêm số dòng. Chọn Raw (Thô) để xem các mục nhập nhật ký thô.

Người xem nhật ký Adb

Tài nguyên và ý kiến phản hồi

Nhấp vào Tài nguyên để xem danh sách công cụ và tài nguyên cho nhà phát triển.

Để gửi ý kiến hoặc ý kiến phản hồi của bạn về cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm phát triển bằng Google Home Plugin, hãy nhấp vào Phản hồi.

Gửi ý kiến phản hồi