İşlem Yazma

Son bölümde, Özelliklerin ve Etkinliklerin okuma etkileşimlerini ele almıştık. Bu bölümde bir Kümedeki özellik değerinin değiştirilmesi (ör. Level), "Özellikler"in yazılması konusunu ele alacağız.

Zamanlanmamış Yazma İşlemi

Zamanlanmamış Yazma İşleminin işlem sırası
Şekil 1: Zamanlanmamış Yazma İşlemi

İstek Eylemini Yaz

Yön: Başlatan -> Hedef

Okuma İsteği İşlemi'ne benzer şekilde, bu İşlem'de Başlatan Hedef'e şunları sağlar:

  • Yazma İstekleri: Yol ve verileri içeren bir veya daha fazla üçlü liste.
  • Zamanlanmış İstek: Bu İşlemin Zamanlanmış Yazma İşleminin bir parçası olup olmadığını belirten işaret.
  • Spress Yanıtı: Yanıt Durumu İşleminin atlanması gerekip gerekmediğini belirten işaret.

Yanıt Yazma İşlemi

Yön: Hedef -> Başlatan

Hedef, Yazma İsteği İşlemini aldıktan sonra, aşağıdakileri içeren bir Yazma Yanıt İşlemi ile işlemi tamamlar:

  • Yazma Yanıtı: Yazma İsteği İşleminde gönderilen her Yazma İsteği için yollar ve hata kodları listesi.

Zamanlanmamış Yazma Kısıtlamaları

Yazma İsteği İşlemi bir grup yayını olabilir, ancak bu durumda Yanıt Yanıtı işareti ayarlanmalıdır. Gerekçe, ağın, bir grubun her üyesinden gelen eşzamanlı yanıtlar tarafından açığa çıkabileceği yönünde.

Bu davranışı etkinleştirmek için Yazma İstekleri listesinde kullanılan Yol, Gruplar içerebilir. Alternatif olarak, joker karakterler içerebilir ancak yalnızca Uç Nokta alanında olabilir.

Zamanlanmış Yazma İşlemi

Zamanlanmış Yazma İşleminin işlem sırası
Şekil 2: Zamanlanmış Yazma İşlemi

Zamanlanmış yazma işlemleri, zamanlanmamış yazma işlemlerine birkaç adım ekler.

Zamanlanmış istek işlemi

Yön: Başlatan -> Hedef

Başlatan, aşağıdakilerin bulunduğu bu İşlemi gönderen İşlemi başlatır:

  • Zaman aşımı: Bu işlemin kaç milisaniye açık kalabileceği. Bu süre içinde Başlatan tarafından gönderilen bir sonraki işlem geçerli olarak kabul edilir.

Zamanlanmış İstek İşlemi alındığında Hedefin, Zamanlanmış İstek İşlemini Durum Yanıt İşlemi ile onaylaması gerekir. Başlatan, herhangi bir hata olmadığını bildiren bir Durum Yanıtı İşlemi aldığında bir Yazma İsteği İşlemi gönderir.

İstek Eylemini Yaz

Önceden açıklanan İsteği Yazma İşlemi ile aynıdır.

Yanıt Yazma İşlemi

Önceden açıklanan Yanıt Yazma İşlemi ile aynıdır.

Zamanlanmış Yazma Kısıtlamaları

Zamanlanmış İstek İşlemi, Yazma İsteği İşlemi ve Yazma Yanıtı İşlemi tek başına yapılan bir işlemdir.