SDK לנייד ל-Android

כדי לעזור לך לבנות אפליקציות ל-Android שמקיימות אינטראקציה עם מכשירי Matter, Google פיתחה את Google Home Mobile SDK. ל-Mobile SDK יש שני ממשקי API מרכזיים שמאפשרים לאפליקציות לרכוש מכשירים ולשתף אותם עם מארג Google.

לאחר הוספת המכשיר למארג Google, המשתמשים יכולים לשלוט במכשירים שלהם באמצעות המכשירים Google Home app (GHA), פקדי ההפעלה ב-Android, הקול ומסך המגע של Nest.

בעזרת Mobile SDK אפשר גם להגדיר שירות עמלות בהתאמה אישית שאפשר להשתמש בו כדי להזמין מכשירים למערכות Matter נוספות.

שילוב ה-SDK לנייד באפליקציה שלכם ל-Android

כדי להתחיל, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 1. פועלים לפי ההוראות במאמר הגדרת Google Play services.

 2. מוסיפים את התלות Play services בקובץ build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1'
  

בדיקה על ידי מסירת המודול

המודול Play services home הוא אופציונלי, ולכן הפונקציונליות של Matter תוצג במכשיר של המשתמש רק אם אפליקציה במכשיר מציינת את התלות המתאימה במודול Play services בקובץ AndroidManifest.xml שלה.

GHA וגם Google Home Sample App for Matter כוללים את התלות במודול הזה במניפסט שלהם. אם משלבים את Mobile SDK באפליקציה Android, כדי לוודא את התמיכה ב-Matter למשתמשים באפליקציה, צריך להוסיף את החסימה (service) הבאה להצהרה application בקובץ AndroidManifest.xml:

<service android:name="com.google.android.gms.metadata.ModuleDependencies"
  android:enabled="false"
  android:exported="false">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.metadata.MODULE_DEPENDENCIES" />
  </intent-filter>

  <meta-data android:name="home:0:preferred" android:value=""/>
</service>

התמיכה הזו נתמכת רק ב-Android מכשירים עם Play services מגרסה 22.50.14 ואילך.

להטמעה לדוגמה, תוכלו לעיין במניפסט של Sample App for Matter.

אפשר לבדוק את הזמינות של מודול הבית בזמן הריצה באמצעות ModuleInstallClient. מידע נוסף זמין בדף הבטחת זמינות של ממשק API באמצעות ModuleInstallClient.

התקשרות לאפליקציות Android אחרות

אם משתמשים ב-Android מגרסה 11 ואילך, צריך להוסיף את הבלוק הבא של queries ב-AndroidManifest.xml כדי שהאפליקציה תוכל לבצע שיחות לאפליקציות אחרות.

<queries>
  <!-- For GMS Core/Play service -->
    <package android:name="com.google.android.gms" />
    <package android:name="com.android.vending" />
  <!-- End of GMS Core/Play service-->
</queries>

מידע נוסף זמין במאמר סינון הרשאות גישה לחבילה ב-Android.

שימוש בתקן Matter לדף האפליקציה של Google Home

כדי להבין איך פועל Mobile SDK באפליקציה ל-Android, אפשר לנסות את Sample App for Matter.

כדאי לנסות את Sample App for Matter

בונים אפליקציה משלכם

כדי לעזור לך להתחיל לעבוד במהירות, יצרנו את הקוד הפתוח Sample App for Matter והוספנו מעבד קוד נלווה. כך תוכל להתאים אישית את הקוד לדוגמה שלנו לפרויקטים שלך ב-Android.

כניסה ל-Codelab של Sample App for Matter

משאבים

מידע נוסף על Mobile SDK זמין בהפניית API.

כדי להבין איך ה-SDK הזה מטפל בנתונים של משתמשי קצה, יש לעיין בסעיף אבטחת הנתונים ב-Google Play לנייד.