Home Graph

Działanie inteligentnego domu polega na usłudze Google Home Graph – bazie danych, która przechowuje i udostępnia dane kontekstowe o domu i jego urządzeniach. Baza danych Home Graph przechowuje informacje o konstrukcjach (na przykład w domu lub w biurze), pomieszczeniach (takich jak sypialnia czy salon) oraz urządzeniach (np. głośnikach i żarówkach). Home Graph może np. przechowywać koncepcję domu z salonem, który zawiera wiele rodzajów urządzeń różnych producentów, takich jak oświetlenie, telewizor czy głośnik. Ta informacja jest dostępna dla Google Assistant w celu wykonywania żądań użytkowników na podstawie właściwego kontekstu. Dane o stanie, takie jak stan żarówki, nie są przechowywane w dłuższej perspektywie – są tymczasowe i są używane tylko w narzędziu Home Graph.

Home Graph to w zasadzie logiczna mapa Twojego domu. Umożliwia on naturalną rozmowę z użytkownikiem Assistant. Jeśli chcesz wyłączyć światło w pomieszczeniu, możesz po prostu powiedzieć OK Google, wyłącz światło i nie wspominać o obecnym pomieszczeniu.

Zalety usługi Home Graph:

 • Polecenia niejawne. Ty, urządzenie Google Home i światełka jesteś w tym samym pomieszczeniu. Wystarczy, że włączysz światło. Nie musisz określać pomieszczenia, w którym znajduje się światło.
 • Większa kontrola nad kierowaniem jawnym W innym pomieszczeniu możesz wyłączyć światło w kuchni, nawet jeśli oświetlenie pochodzi od wielu producentów. Intencja smart home jest określana dla konkretnego pokoju określonego w zasadzie Home Graph.

Konstrukcje

Google Home app (GHA) umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie wielu struktur, co pozwala użytkownikowi zarządzać wieloma domami. Każda struktura ma własny zestaw sal i urządzeń. Struktura obejmuje:

 • Menedżerowie – konto właścicieli obiektu. Każda struktura musi mieć co najmniej 1 menedżera. Po zdefiniowaniu menedżera może on udostępnić strukturę innym użytkownikom lub cofnąć takie udostępnianie.
 • Pokoje – sale będące częścią budynku;
 • Etykiety – etykieta identyfikująca strukturę, na przykład „Dom Jana”.
 • Urządzenia – urządzenia, które są częścią struktury. Mogą to być urządzenia wielu producentów.

Ilustracja 1 przedstawia dom z konstrukcją, 3 salami i kilkoma urządzeniami:

Ilustracja przedstawia przykładowy wykres główny. Jedna ma strukturę z niebieską kropką, trzy sale oznaczone pomarańczową linią, a kilka urządzeń znajduje się w zielonych okręgach.
Ilustracja 1. Przykładowy wykres na stronie głównej

Pokoje

Pokój należy do budynku i składa się z takich elementów:

 • Etykiety – etykieta identyfikująca pokój, na przykład „Główna sypialnia”.
 • Urządzenia – urządzenia, które są częścią pokoju. Mogą to być urządzenia wielu producentów.

Urządzenia

Urządzenie musi należeć do co najmniej 1 obiektu, należeć do maksymalnie 1 pomieszczenia i mieć te właściwości:

 • Typ – typ urządzenia, np. lampy, aparatu lub klimatyzacji.
 • Cechy – typ cech obsługiwanych przez urządzenie. Każde urządzenie może mieć kilka cech. Światło może mieć cechy takie jak Brightness i ColorSetting.

Cechy

Cechy te mają:

 • Atrybuty – statyczne atrybuty urządzenia. Może to być np. jednostka temperatury lub tryb.
 • Stan – stan urządzenia. Lampa może zwracać stan jasności, który wskazuje aktualną jasność danej lampy. Każda cecha urządzenia dodaje inny stan urządzenia.
 • Etykiety – etykieta identyfikująca urządzenie, na przykład „lampa w sypialni”.