Home Graph

Działania w inteligentnym domu opierają się na Google Home Graph – bazie danych, która przechowuje i dostarcza dane kontekstowe o domu i jego urządzeniach. Baza danych Home Graph przechowuje informacje o budynkach (np. domu lub biurze), pomieszczeniach (np. sypialni lub salonie) i urządzeniach (np. głośniku i żarówki). Na przykład Home Graph może zapisywać informacje o domu z salonem zawierającym wiele rodzajów urządzeń różnych producentów, takich jak światło, telewizor i głośnik. Ta informacja jest dostępna dla Google Assistant, aby umożliwić wykonywanie żądań użytkowników na podstawie odpowiedniego kontekstu. Dane o stanie, na przykład informacje o włączeniu żarówki, nie są przechowywane przez długi czas – są tymczasowe i są używane tylko w Home Graph.

Home Graph to logiczna mapa Twojego domu. Dzięki temu możesz w naturalny sposób rozmawiać z użytkowniczką Assistant. Jeśli siedzisz w lozie i chcesz wyłączyć światło w lozie, powiedz po prostu OK Google, wyłącz światło i nie wspominaj o pokoju, w którym obecnie jesteś.

Zalety Home Graph:

 • Polecenia niejawne. Ty, urządzenie Google Home i Twoje światła jesteście w tym samym pomieszczeniu. Wystarczy, że włączysz światło. Nie musisz określać, w którym pomieszczeniu znajdują się światła.
 • Większa kontrola nad kierowaniem bezpośrednim. Będąc w innym pomieszczeniu, możesz wyłączyć światła w kuchni, nawet jeśli źródła pochodzą od różnych producentów. Intencja smart home jest określana dla konkretnego pokoju wskazanego w zasadzie Home Graph.

Konstrukcje

Google Home app (GHA) umożliwia użytkownikowi konfigurowanie wielu domów, co pozwala mu zarządzać wieloma domami. Każda obiekt ma własny zestaw sal i urządzeń. Struktura składa się z tych elementów:

 • Menedżerowie – konto właściciela lub właścicieli obiektu. Każda struktura musi mieć co najmniej jednego menedżera. Po zdefiniowaniu menedżera może on udostępnić strukturę innym użytkownikom i cofnąć jej udostępnianie.
 • Pokoje – pokoje, które są częścią budowli.
 • Etykiety — etykieta określająca strukturę, na przykład „Dom Jana”.
 • Urządzenia – urządzenia, które są częścią domu. Mogą to być urządzenia różnych producentów.

Rysunek 1 przedstawia przykładowy dom z budynkiem, 3 pomieszczeniami i kilkoma urządzeniami:

Ten wykres pokazuje przykładowy wykres główny. Do dyspozycji gości są 1 budowla zaznaczona niebieską linią przerywaną, 3 sale pomarańczową linią oraz kilka urządzeń w zielonych okręgach.
Rysunek 1. Przykładowy wykres główny

Pokoje

Pokój należy do budynku i składa się z tych elementów:

 • Etykiety – etykieta identyfikująca pokój, na przykład „Główna sypialnia”.
 • Urządzenia – urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu. Mogą to być urządzenia różnych producentów.

Urządzenia

Urządzenie musi należeć do co najmniej 1 obiektu, może należeć do maksymalnie 1 pomieszczenia i ma te właściwości:

 • Typ – typ urządzenia, np. lampa, aparat lub urządzenie klimatyzacyjne.
 • Cechy – rodzaj cech obsługiwanych przez urządzenie. Każde urządzenie może mieć różne cechy. Światło może mieć takie cechy jak Brightness i ColorSetting.

Cechy

Cechy mają te właściwości:

 • Atrybuty – statyczne atrybuty urządzenia. Może to być na przykład jednostka temperatury lub tryb.
 • Stan – stan urządzenia. Lampa może zwrócić stan jasności, aby wskazać aktualną jasność tej konkretnej lampy. Każda cecha urządzenia dodaje inny stan urządzenia.
 • Etykiety – etykieta identyfikująca urządzenie, na przykład „Lampa do sypialni”.