Hatalar ve istisnalar

Bu dokümanda, akıllı ev cihazları için resmi olarak desteklenen hatalar ve istisnalar listelenmektedir. Lütfen verilen bu hata ve istisna kodlarını intent yanıtında veya uyguladıysanız bildirimlerde kullanın. Böylece Google Asistan, belirli bir komut veya cihaz durumuyla ilgili sorunlar konusunda son kullanıcıları uyarır. Yanıtta yanlış biçimlendirme veya errorCode bulunuyorsa Google Asistan, kullanıcılara genel bir hata mesajı verir. Örneğin, "Maalesef cihaz şu anda kullanılamıyor".

Hatalar

Bir sorun, yürütme veya sorgu isteğinin başarısız olmasına neden olduğunda hata kodu döndürmeniz gerekir. Örneğin, bir kapı kilidi sıkıştıysa ve kilitlenemiyor veya kilidi açılamıyorsa kullanıcıya bu durumla ilgili bir hata döndürülmelidir.

Hata kodları cihaz düzeyinde veya genel düzeyde eklenebilir. Örneğin, kullanıcı bir sağlayıcıdan çok sayıda ışığı kullanıyorsa ve bir merkez tarafından kontrol ediliyorsa kullanıcı tüm ışıklarını kapatmak istediğinde sağlayıcı, tek bir ışığın çevrimdışı olması durumunda cihaz düzeyinde bir hata veya hub'ın tamamı çevrimdışıysa ve ışık kontrol edilemiyorsa genel düzeyde bir hata döndürebilir. Tüm cihazlar çevrimdışıysa genel veya cihaz düzeyinde hatalar arasında fark yoktur. Bir cihaz çevrimdışı olduğunda deviceOffline hata kodunu döndürseniz bile reportState öğesinde {"online": false} durumunu bildirmeniz gerekir.

Özet olarak:

 • Genel düzeyde hata: yanıttaki tüm cihazlarda aynı hata bulunuyor
 • Yerel düzeyde hata: hata ve başarı durumlarıyla karışık yanıt

Genel düzeydeki hatalar

Aşağıdaki JSON snippet'i, QUERY veya EXECUTE yanıtında genel düzeyde hataları nasıl döndürdüğünüzü gösterir.

Hub'dan kaynaklanan genel düzeydeki deviceOffline hatasının örneği çevrimdışıdır:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Hub'ın güncellenmesinden kaynaklanan inSoftwareUpdate genel düzeydeki hata örneği:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Cihaz düzeyindeki hatalar

QUERY yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'i, QUERY yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl döndürdüğünüzü gösterir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

Yanıtı UYGULAMA

Aşağıdaki JSON snippet'i, EXECUTE yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl döndürdüğünüzü gösterir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

Hata içeren bildirimler

Proaktif bildirim

Aşağıdaki JSON snippet'inde, proaktif bir bildirimde cihaz düzeyindeki hataları nasıl raporladığınız gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

Takip yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'inde, bir takip yanıtında cihaz düzeyindeki hataları nasıl raporladığınız gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

Hata listesi

Aşağıdaki hatalar, cihazda ilişkili TTS'yi oluşturur.

 • aboveMaksimumLightEffectsDuration : Bu, maksimum süre olan 1 saatten daha fazla. Lütfen tekrar deneyin.
 • aboveMaxDurationDuration : <device(s)> cihazını yalnızca <süre> süreye kadar ayarlayabilirim
 • actionNotAvailable : Maalesef bu işlemi şu anda yapamıyorum.
 • actionAvailableDurationRunning : <device(s)> <is/are> şu anda çalıştığından herhangi bir değişiklik yapamıyorum.
 • alreadyArmed : <device(s)> <is/are> zaten silahlı.
 • alreadyAtMax : <device(s)> <is/are> maksimum sıcaklığa zaten ayarlanmış.
 • alreadyAtMin : <device(s)> <is/are> zaten minimum sıcaklığa ayarlı.
 • alreadyClosed : <device(s)> <is/are> zaten kapalı.
 • zaten devre dışı bırakılmış : <device(s)> <is/are> zaten devre dışı bırakılmış.
 • zaten yuvaya yerleştirilmiş : <device(s)> <is/are> zaten yuvaya yerleştirilmiş.
 • alreadyInState : <device(s)> <is/are> zaten bu durumda.
 • zatenKilitli : <cihaz(lar)> <is/are> zaten kilitli.
 • alreadyOff : <device(s)> <is/are> zaten kapalı.
 • alreadyOn : <device(s)> <is/are> zaten açık.
 • alreadyOpen : <device(s)> <is/are> zaten açık.
 • zaten duraklatıldı : <cihaz(lar)> <is/are> zaten duraklatıldı.
 • zaten Başlatıldı : <device(s)> <is/are> zaten başlatıldı.
 • alreadyStopped : <device(s)> <is/are> zaten durduruldu.
 • zaten kilidi açık : <device(s)> <is/are> cihazının kilidi zaten açık.
 • ambiguousZoneName : Maalesef <device(s)> cihazı hangi alt bölgeyi kastettiğinizi tanımlayamıyor. Bölgelerinizin adlarının benzersiz olduğundan emin olup tekrar deneyin.
 • amountAboveLimit : Bu, <device(s)> cihazının destekleyebileceğinden daha fazladır.
 • appLaunchFailed : Maalesef <uygulama adı>, <device(s)> cihazında başlatılamadı.
 • armFailure : <device(s)> cihazı etkinleştirilemedi.
 • armLevelLeveled : <device(s)> cihazını hangi düzeye ayarlayacağımdan emin değilim. "<Cihazları> <düşük güvenlik> olarak ayarla" veya "<Cihazları> <yüksek güvenlik> olarak ayarla" demeyi deneyebilirsin
 • authFailure : <device(s)> cihazına erişemiyorum. <device/devices> <is/are> cihazınızın tam olarak kurulduğundan emin olmak için uygulamayı kontrol etmeyi deneyin.
 • bagFull : <device(s)> <has/have> <tam bag/dolu çanta>. Lütfen bunları boşaltıp tekrar deneyin.
 • belowMinimumLightEffectsDuration : Bu, minimum süre olan 5 dakikadan daha az. Lütfen tekrar deneyin.
 • belowMinimumDurationDuration : <device(s)> cihazını bu kadar kısa süreye ayarlayamıyorum. Lütfen tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • cancelArmingRestricted : Maalesef <device(s)> cihazının etkinleştirilmesini iptal edemedim.
 • cancelTooLate : Maalesef iptal etmek için çok geç. Bunun yerine <device(s)> cihazını veya uygulamayı kullanın.
 • channelSwitchFailed : Maalesef <channel name> adlı kanala geçilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • şarj cihazıSorunu : Maalesef <cihaz(s)> <has/sahip> <şarj cihazı sorunu/şarj cihazı sorunları> olduğu anlaşılıyor.
 • CommandInsertFailed : <device(s)> için komutlar işlenemiyor.
 • deadBattery : <cihaz(lar)> <almış/mevcut> <bitmiş pil/boş pil>.
 • dereceOutOfRange : İstenen dereceler, <device(s)> için aralığın dışında.
 • deviceAlertNeedsAssistance : <device(s)> etkin bir uyarıya <ihtiyacı var> ve yardımınıza <ihtiyacı var>.
 • deviceAtExtremeTemperature : <aşırı sıcaklıkta/aşırı sıcaklıklarda> <cihazlar> <is/are>.
 • deviceBusy : Maalesef <device(s)> cihazı şu anda zaten bir şeyler yapıyor.
 • deviceChaar : (ha_shared.ItsThatre size=$item.devices.total_device_count) şarj olduğundan <device (s)> cihazı maalesef bunu yapamıyor.
 • deviceClogged : Maalesef <device(s)> cihazı tıkanmış.
 • deviceŞu andaDispensing : <device(s)> şu anda zaten bir şeyler çıkarıyor.
 • deviceDoorOpen : <device(s)> cihazında kapı açık. Lütfen kapatıp tekrar deneyin.
 • deviceHandleClosed : <device(s)> cihazında herkese açık kullanıcı adı kapalı. Lütfen açıp tekrar deneyin.
 • deviceJammingDetected : <cihaz(lar)> <is/are> sıkışmadı.
 • deviceLidOpen : <device(s)> adlı cihazın kapağı açık. Lütfen cihazı kapatıp tekrar deneyin.
 • deviceNeedsRepair : <cihazların> onarılması gerekiyor. Lütfen yerel hizmet temsilcisiyle iletişime geçin.
 • deviceNotDocked : Maalesef <device(s)> cihazı yuvaya <isn't/aren't> yerleştirilmiş. Lütfen <b>onları> yuvaya yerleştirin ve tekrar deneyin.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are>kullanılamıyor. <b>Buları> tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.
 • deviceNotMounted : Ne yazık ki <device(s)> cihazı monte edilmediğinden <device(s)> cihazı bu işlemi yapamıyor.
 • deviceNotReady : <device(s)> <is/are>hazır değil.
 • deviceTuck : <device(s)> <cihaz/are> takılı kaldı ve yardımınıza ihtiyaç duyuyor.
 • cihaz ile oynandı : <cihazlar> ile <cihazlar> oynandı.
 • deviceThermalShutdown : Ne yazık ki <device(s)> cihazı aşırı sıcaklık nedeniyle kapanmış.
 • DirectResponseOnlyUnreachable : <device(s)>, uzaktan kumandayı <desteklenmez/desteklemez>.
 • disarmFailure : <device(s)> devre dışı bırakılamadı.
 • discreteOnlyOpenClose : Maalesef <device(s)> cihazı yalnızca tamamen açılabilir veya kapatılabilir.
 • dispenseAmountAboveLimit : <device(s)> çok fazla miktarda veri alamaz.
 • dispenseAmountBelowLimit : <device(s)> çok az miktarda veri alamaz.
 • dispenseAmountRemainingExceeded : <device(s)> bunun için yeterli <dispense item >'a sahip değil.
 • dispenseFractionalAmountNotSupported : <device(s)>, <dispense item> kesirlerini dağıtamaz.
 • dispenseFractionalUnitNotSupported : <device(s)>, <dispense item> için bu birimin kesirlerini desteklemez.
 • dispenseUnitNotSupported : <device(s)>, <item(s)> için bu birimi desteklemez.
 • kapıClosedTooLong : <device(s)> cihazındaki kapı uzun süredir açık. Lütfen kapağı açıp içeride bir şey olduğundan emin olup tekrar deneyin.
 • acil durumHeatOn : <cihazlar> Acil Durum Isıtması Modu'nda<şudur/are >, bu nedenle<cihazın/cihazın> elle ayarlanması gerekecek.
 • arızalı Pil : <cihazlar> <cihazda/mevcutta> <hatalı pil/hatalı pil>.
 • floorUnreachable : <device(s)> adlı cihaz ilgili odaya erişemez. Lütfen bu cihazları doğru kata taşıyıp tekrar deneyin.
 • functionNotSupported : Aslında <device(s)> cihazları bu işlevi <desteklemiyor/desteklemiyor>.
 • overviewDispenseNotSupported : Ne göndermek istediğinizi bilmem gerekiyor. Lütfen öğenin adını kullanarak tekrar deneyin.
 • hardError : Maalesef bir hata oluştuğu için ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • hardError : Maalesef bir hata oluştuğu için ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • inAutoMode : <device(s)> <is/are> şu anda otomatik moda ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inAwayMode : <device(s)> <is/are> şu anda dışarıda moduna ayarlı. Termostatınızı kontrol etmek için bir telefon, tablet veya bilgisayardaki Nest uygulaması aracılığıyla termostatı manuel olarak ev moduna geçirmeniz gerekir.
 • inDryMode : <device(s)> <is/are> şu anda kurutma moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inEcoMode : <device(s)> <is/are> şu anda eko moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> şu anda yalnızca fan moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inHeatOrCool : <device(s)> <cihaz/soğutma modunda değil.
 • inHumidifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda nemlendirici moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inOffMode : <cihaz(s)> <is/are> şu anda kapalı. Sıcaklığı değiştirmek için <cihazları farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda hava temizleyici moda ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <bunu> farklı bir moda geçirmeniz gerekir.
 • inSleepMode : <cihaz(lar)> uyku modunda <is/are>. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • inYazılımGüncelle : <device(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesindedir.
 • LockFailure : <device(s)> kilitlenemedi.
 • LockState : <device(s)> <is/are> şu anda kilitli.
 • LockToRange : Bu sıcaklık, <device(s)> cihazda kilit aralığın dışında.
 • lowBattery : <cihaz(lar)> <cihazda/mevcut> pil seviyesi düşük.
 • maxSettingReached : <device(s)> <is/are> zaten en yüksek ayara ayarlı.
 • maxSpeedReached : <device(s)> <is/are> maksimum hıza zaten ayarlanmış.
 • minSettingReached : <device(s)> <is/are> zaten en düşük ayara ayarlı.
 • minSpeedReached : <device(s)> <is/are> minimum hıza zaten ayarlanmış.
 • trackingServiceConnectionLost : <device(s)> <cihazları> izleme hizmetiyle olan <cihazları/bağlantıları/bağlantıları kesildi.
 • needAttach : Ne yazık ki <device(s)> <is/are> cihazında gerekli bir ek eksik. Lütfen yerine takıp tekrar deneyin.
 • needBin : Ne yazık ki <device(s)> <is/are> cihazında bir bölme eksik. Lütfen yerine takıp tekrar deneyin.
 • requiredPads : <device(s)> <need(s)> yeni pedler.
 • needYazılımUpdate : <device(s)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • requiredWater : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkProfileNotAllowd : Maalesef <device(s)> cihazında "<network profile>" tanınmadı.
 • networkSpeedTestInProgress : <network> <speed/speeds>> değerini zaten test ediyorum.
 • noAvailableApp : <uygulama adı> maalesef kullanılamıyor.
 • noAvailableChannel : Maalesef <channel name> adlı kanal kullanılamıyor.
 • noChannelSubscription : Maalesef şu anda <channel name> kanalına abone değilsiniz.
 • noDrugExists : Maalesef <device(s)> cihazında ayarlanmış herhangi bir zamanlayıcı yok.
 • desteklenmiyor : Maalesef bu mod <device(s)> cihazı için kullanılamıyor.
 • obstructionDetected : <device(s)> bir engel algıladı.
 • çevrimdışı , cihazÇevrimdışı : Maalesef <device(s)> cihazı şu anda kullanılamıyor.
 • onrequiresMode : Lütfen hangi modu açmak istediğinizi belirtin.
 • parola Yanlış : Maalesef PIN'iniz yanlış.
 • percentOutOfRange : Maalesef <device(s)> cihazını <percent> olarak ayarlayamıyorum.
 • pinFalse : (parola yanlış)
 • rainDetected : Yağmur algılandığı için <device(s)> cihazını açmadım.
 • aralıkTooClose : Bu değerler, <device(s)> için Isıtma-Soğutma aralığı için çok yakın. Birbirine daha uzak sıcaklıklar seçin.
 • relinkRequired : Maalesef hesabınızla ilgili bir sorun olduğu anlaşılıyor. <Cihazlarınızı> yeniden bağlamak için lütfen Google Home veya Asistan uygulamanızı kullanın.
 • RemoteSetDisabled :
  • İsteğe bağlı parametre errorCodeReason
  • currentlyArmed - Maalesef güvenlik zaten etkinleştirildiğinden, herhangi bir değişiklik yapmak için <device(s)> cihazını veya uygulamayı kullanmanız gerekir.
  • remoteUnlockNotAllowed - Maalesef <cihazların> kilidini uzaktan açamıyorum.
  • remoteControlOff - Bu işlem şu anda devre dışı. Lütfen <device(s)> cihazlarında uzaktan kumandayı etkinleştirip tekrar deneyin.
  • childSafetyModeActive - Bu işlem, çocuk güvenlik modu etkinken <device(s)> için devre dışı bırakılır.
 • roomOnFarklıFloors : <device(s)>, farklı katlarda oldukları için bu odalara ulaşamıyor.
 • safetyKapatma : <device(s)> <cihazları> Güvenlik Kapatma Modu'nda olduğundan<cihazın/cihazın> elle ayarlanması gerekir.
 • schemaCannotBeApplied : Maalesef <device(s)> uygulanamıyor.
 • safetyRestriction : <cihazlar> bir güvenlik kısıtlaması <var/var>.
 • SoftwareUpdateNotAvailable : Maalesef <device(s)> cihazlarında yazılım güncellemesi yok.
 • startforcesTime : Bunun için <device(s)> cihazını ne kadar süreyle çalıştırmak istediğinizi bana bildirmeniz gerekir.
 • stillCoolingDown : <device(s)> <is/are> hâlâ soğuyor.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> hâlâ ısınıyor.
 • stream Kullanılamıyor : Maalesef şu anda <device(s)> cihazından akışın kullanılamadığı anlaşılıyor.
 • StreamUnplayable : Maalesef şu anda akışı <device(s)> cihazından oynatamıyorum.
 • tankBlank : <device(s)> <has/have> <boş tank/boş tank>. Lütfen <bunları> doldurup tekrar deneyin.
 • targetPendingReached : Maalesef geçerli sıcaklığa bu değer girildi.
 • zamanlayıcıValueOutOfRange : <device(s)> bu süre için ayarlanamaz.
 • Too ManyFailedBaşarısız Denemeleri : Maalesef çok fazla başarısız deneme yapıldı. Bu işlemi tamamlamak için lütfen cihazınızın uygulamasına gidin.
 • transientError : Maalesef <device(s)> cihazı kontrol edilirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
 • kapalı , cihaz devre dışı : <cihazlar> <şu anda kapalı.
 • FailedToLocateDevice : <device(s)> cihazını bulamadım.
 • UnknownFoodPreset : <device(s)> bu yemekle ilgili hazır ayarı desteklemiyor.
 • UnlockFailure : <device(s)> cihazının kilidi açılamadı.
 • unpausableState : <device(s)> şu anda duraklatılamıyor.
 • userCancelled : tamam
 • valueOutOfRange : <device(s)> belirtilen sıcaklığa ayarlanamaz.

İstisnalar

Bir komutla ilişkili sorun veya uyarı olduğunda istisna döndürmeniz gerekir. Komut başarılı veya başarısız olabilir.

Komut başarılı olduysa (durum = "BAŞARILI") StatusReport özelliğini kullanarak (hedef dışındaki cihazlar için) veya uygun bir exceptionCode döndürerek (hedef cihaz için) istisnaları bildirin.

Örneğin, kurutucu tüy ekranı doluysa kullanıcı yine de kurutma makinesini çalıştırabilir. Ancak kullanıcıyı bu durum hakkında uyarmak isteyebilirsiniz. Benzer şekilde, bir cihazın pil seviyesi boş ve düşük olduğunda da bir komut çalıştırabilirsiniz ancak cihazın pil seviyesinin düşük olduğunu kullanıcıya bildirmeniz gerekir.

Komut istisnalar nedeniyle başarısız olursa durum "EXCEPTIONS" (İSTİSNALAR) olmalıdır ve istisnalar StatusReport özelliği kullanılarak bildirilmelidir.

Hedef cihaz hakkında engellenmeyen istisna (BAŞARILI)

Bu örnek kapıyı kilitlemek içindir:

Ön kapı kilidinin pil seviyesi düşük. Ön kapı kilitleniyor.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

Durum Raporu kullanılan başka bir cihaz hakkında engellenmeyen istisna (BAŞARILI)

Bu örnek, bir güvenlik sistemini devre dışı bırakmak içindir: Tamam, güvenlik sistemi etkinleştiriliyor. Ön pencere açık.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

Durum Raporu kullanılarak başka bir cihazla ilgili engelleme istisnası

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

İstisna listesi

Aşağıdaki istisnalar cihazda ilişkilendirilmiş TTS'yi oluşturur.

 • bagFull : <device(s)> <has/have> <tam bag/dolu çanta>. Lütfen bunları boşaltıp tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • Karbonmonoksit Algılandı : <house name> adlı evinizde karbonmonoksit algılandı.
 • deviceAtExtremeTemperature : <aşırı sıcaklıkta/aşırı sıcaklıklarda> <cihazlar> <is/are>.
 • deviceJammingDetected : <cihaz(lar)> <is/are> sıkışmadı.
 • deviceMoved : <device(s)> <hızla/taşındı>.
 • deviceOpen : <cihazlar> <is/are> açık.
 • cihaz ile oynandı : <cihazlar> ile <cihazlar> oynandı.
 • deviceUnfged : <cihaz(lar)> fişe takılı değil.
 • floorUnreachable : <device(s)> adlı cihaz ilgili odaya erişemez. Lütfen bu cihazları doğru kata taşıyıp tekrar deneyin.
 • hardwareFailure : <cihaz(lar)>, donanım sorunu <var/var>.
 • inYazılımGüncelle : <device(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesindedir.
 • isBypassed : <device(s)> <is/are> şu anda atlandı.
 • lowBattery : <cihaz(lar)> <cihazda/mevcut> pil seviyesi düşük.
 • motionDetected : <cihazlar> <algılama > hareket.
 • requiredPads : <device(s)> <need(s)> yeni pedler.
 • needYazılımUpdate : <device(s)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • requiredWater : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkJammingDetected : <device(s)> ile ev ağı bağlantısı düzgün çalışmıyor.
 • noIssuesreported : <device(s)> sorun bildirmedi.
 • roomOnFarklıFloors : <device(s)>, farklı katlarda oldukları için bu odalara ulaşamıyor.
 • runCycleFinished : <device(s)> <has/have> çalışmayı tamamladı.
 • safetyRestriction : <cihazlar> bir güvenlik kısıtlaması <var/var>.
 • cloudDetected : <house name> adlı evde duman algılandı.
 • tankBlank : <device(s)> <has/have> <boş tank/boş tank>. Lütfen <bunları> doldurup tekrar deneyin.
 • CellularBackup'ı kullanıyor : <cihazlar> hücresel yedeklemeyi <kullanıyor>.
 • waterLeakDetected : <cihazlar> su sızıntısı <algılama.