מדריך לסצנות בבית החכם

action.devices.types.SCENE - במקרה של סצנות, הסוג ממפה 1:1 אל הפריט, מפני שסצנות לא משתלבות עם תכונות אחרות כדי ליצור מכשירים מורכבים. סצנות צריכות תמיד לכלול שמות שסופקו על ידי משתמשים. כל סצנה היא מכשיר וירטואלי משלה, עם שמות משלה.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל הסצנה וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במאפיין התרחיש.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-3,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: סצנה פשוטה

בקטע הזה יש מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "תרחיש" משותף, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SCENE",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Scene"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple scene"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sceneReversible": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

ActivateScene

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.Scene.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
        "params": {
         "deactivate": false
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים