โปรดทราบ โปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ สมัครที่นี่ และร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบ้านเป็นแอปพลิเคชันและโค้ดตัวอย่างที่แสดงวิธีใช้ฟังก์ชันทั่วไปในระบบนิเวศของ Google Home และยังใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเองได้