ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาแอป Home เป็นแอปพลิเคชันและโค้ดตัวอย่างที่แสดงวิธีใช้ฟังก์ชันทั่วไปในระบบนิเวศของ Google Home อีกทั้งยังใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเองได้ด้วย