نمایشگر نمودار خانه

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Cloud-to-Cloud Local Home SDK Device SDK

Google Home Graph Viewer is a tool to check the state of devices in the Home Graph of a specific user. It obtains data from your Home Graph and presents it to you, allowing you to verify the data that is stored in it.

دستورالعمل های زیر را برای آزمایش وضعیت گزارش با استفاده از نمایشگر Home Graph دنبال کنید:

به ابزار Google Home Graph Viewer بروید

  1. با استفاده از دکمه گوشه سمت راست بالا وارد Google شوید.

  2. در قسمت Project ID ، شناسه پروژه را برای اقدام خانه هوشمند خود وارد کنید و روی دکمه Sync : کلیک کنید.

    همه دستگاه‌های شما همراه با اطلاعات وضعیت آنها فهرست شده‌اند. پس از پر شدن لیست، می توانید از دکمه همگام سازی برای بازخوانی وضعیت های دستگاه استفاده کنید.