حمایت کردن

منابع مربوط به سوالات توسعه، گزارش مشکلات، و ارتباط ماندن با جامعه را می توان در زیر یافت.

جوامع توسعه دهندگان

اگر سوالی دارید یا مشکلی دارید، انجمن های توسعه دهندگان ما بهترین مکان برای دریافت پاسخ از دیگر توسعه دهندگان Thread هستند:

  • Stack Overflow برای کمک به سؤالات توسعه کلی - پاسخ‌ها را از انجمن توسعه‌دهندگان خانه هوشمند در برچسب google-smart-home بیابید.
  • انجمن Google Nest برای اطلاعات به انجمن Google Nest بپیوندید.

گزارش یک اشکال یا درخواست ویژگی های جدید

قبل از ارسال یک مشکل جدید یا درخواست ویژگی، لطفاً بررسی کنید که آیا یک مشکل باز وجود دارد یا خیر.

می‌توانید مشکلات را گزارش کنید یا از طریق ردیاب مسائل عمومی برای ما بازخورد ارسال کنید.

در ارتباط باش

در مورد اخبار، بحث ها و رویدادهای جامعه به روز بمانید.