Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Hãy nhớ xem trang Khắc phục sự cố với bản dựng Matter để biết cách khắc phục các vấn đề thường gặp có thể ảnh hưởng đến quá trình tích hợp Matter.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề nào đó, cộng đồng nhà phát triển là nơi phù hợp nhất để nhận câu trả lời từ các nhà phát triển Matter khác:

 • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, hãy tìm câu trả lời từ cộng đồng nhà phát triển Matter trong thẻ google-smart-home.
 • Cộng đồng Google Nest Tham gia cộng đồng Google Nest để biết thông tin.

Phản hồi về Google Home

Gửi ý kiến phản hồi từ Google Home app (GHA) và/hoặc Trung tâm là một trong những cách đơn giản nhất để cung cấp dữ liệu hữu ích cho vấn đề của bạn. Bạn nên thực hiện các bước sau để đảm bảo báo cáo phản hồi của mình hoàn chỉnh nhất có thể.

Điều kiện tiên quyết về Android

Nếu kiểm thử trên thiết bị Android, hãy hoàn thành các bước sau:

Đối với thiết bị Pixel, hãy chuyển đến phần Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Các chế độ cài đặt quyền riêng tư khác > Hoạt động sử dụng và chẩn đoán rồi bật tuỳ chọn Dữ liệu sử dụng và chẩn đoán.

Đối với các thiết bị Samsung, hãy chuyển đến phần Settings > Privacy (Cài đặt > Quyền riêng tư), rồi di chuyển đến Google rồi bật tuỳ chọn Usage and chẩn đoán.

Đối với các thiết bị Android khác, hãy kiểm tra trang Dữ liệu sử dụng và chẩn đoán của Google trong các phần liên quan trên ứng dụng cài đặt.

Đối với mọi thiết bị Android, hãy tăng kích thước vùng đệm nhật ký và độ chi tiết của tính năng ghi nhật ký Google Play services qua adb.

adb logcat -G 40M
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:336 VERBOSE
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:305 VERBOSE
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:168 VERBOSE

Điều kiện tiên quyết về Google Home

Chế độ cài đặt này áp dụng cho GHA của cả Android và iOS.

 1. Chuyển đến thẻ Thiết bị trên màn hình chính.
 2. Đối với mỗi thiết bị Nest Hub trong nhà bạn:
  1. Nhấn và giữ ô thiết bị.
  2. Chuyển đến phần cài đặt bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng ở phía trên bên phải.
  3. Chọn Nhận dạng và chia sẻ.
  4. Đảm bảo bạn đã bật lựa chọn Gửi dữ liệu sử dụng thiết bị và báo cáo sự cố cho Google.

Gửi phản hồi

Bạn nên gửi ý kiến phản hồi ngay khi tái hiện vấn đề.

 1. Mở GHA.
 2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên bên phải.
 3. Chọn Phản hồi.
 4. Chọn biểu tượng GHA.
 5. Cho phép Play services truy cập vào mọi nhật ký thiết bị.
 6. Đưa một cụm từ độc đáo vào phản hồi của bạn và ghi chú lại để dùng sau này.
 7. Giải thích ngắn gọn vấn đề rồi gửi.

Ngoài những hướng dẫn ở trên, người dùng Nest WiFi Pro cũng nên:

 1. Mở GHA.
 2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên bên phải.
 3. Chọn Phản hồi.
 4. Chọn biểu tượng Nest WiFi Pro.
 5. Cho phép Play services truy cập vào mọi nhật ký thiết bị.
 6. Sử dụng lại cùng một thông báo mô tả trong báo cáo GHA rồi gửi.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Trước khi gửi vấn đề mới hoặc yêu cầu về tính năng, vui lòng kiểm tra xem có vấn đề nào chưa được giải quyết từ trước hay không.

Nội dung cần thêm vào lỗi

Đưa những thông tin sau đây vào nội dung mô tả vấn đề:

 • Các bước tái hiện vấn đề.
  • Nếu bạn kiểm thử dựa trên một ví dụ về SDK, hãy chia sẻ ví dụ đó và cam kết SDK.
 • Hành vi dự kiến và hành vi được quan sát.
 • Trong tất cả các lượt thử, bạn đã tái hiện vấn đề bao nhiêu lần?
 • Cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc video, nếu có.
 • Nếu gửi ý kiến phản hồi, bạn có thể đưa cụm từ duy nhất đã nhập vào ý kiến phản hồi vào phần mô tả lỗi. Xin lưu ý rằng việc này có thể cho phép liên kết dữ liệu trong báo cáo phản hồi với lỗi của bạn.

Bạn có thể báo cáo vấn đề hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi thông qua Công cụ theo dõi lỗi.

Chứng nhận

Nếu bạn có thắc mắc về trạng thái xem xét, hãy xem trang Trạng thái của chứng chỉ để biết thông tin chi tiết.

Giữ liên lạc

Nắm bắt tin tức, thảo luận và sự kiện cộng đồng.