Biểu đồ nhà riêng

Hành động thông minh trong nhà dựa vào Google Home Graph, một cơ sở dữ liệu lưu trữ và cung cấp dữ liệu theo bối cảnh về nhà và các thiết bị trong nhà. Cơ sở dữ liệu Home Graph lưu trữ thông tin về các cấu trúc (ví dụ: nhà riêng hoặc văn phòng), phòng (ví dụ: phòng ngủ hoặc phòng khách) và các thiết bị (ví dụ: loa và bóng đèn). Ví dụ: Home Graph có thể lưu trữ ý tưởng về một ngôi nhà có phòng khách chứa nhiều loại thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, chẳng hạn như đèn, TV và loa. Thông tin này được cung cấp cho Google Assistant để thực thi các yêu cầu của người dùng dựa trên ngữ cảnh thích hợp. Dữ liệu về trạng thái, chẳng hạn như khi bóng đèn đang bật, không được lưu trữ về lâu dài mà chỉ mang tính tạm thời và chỉ được dùng trong Home Graph.

Về cơ bản, Home Graph là bản đồ logic về nhà của bạn. Tính năng này cho phép bạn có một cuộc trò chuyện tự nhiên với Assistant. Nếu bạn đang ngồi trong phòng riêng và muốn tắt đèn âm tường, bạn chỉ cần nói Ok Google, tắt đèn chứ không đề cập đến phòng bạn đang ở.

Lợi ích của Home Graph:

 • Các lệnh ngầm ẩn. Bạn, thiết bị Google Home và các đèn của bạn ở trong cùng một phòng. Bạn chỉ cần bật đèn. Bạn không cần phải chỉ định không gian cho đèn.
 • Kiểm soát tốt hơn tiêu chí nhắm mục tiêu rõ ràng. Khi ở trong một phòng khác, bạn có thể tắt đèn nhà bếp ngay cả khi đèn đến từ nhiều nhà sản xuất. Ý định smart home được xác định cho một phòng cụ thể được xác định trong Home Graph.

Các kiến trúc

Google Home app (GHA) cho phép người dùng định cấu hình nhiều cấu trúc để người dùng quản lý nhiều nhà. Mỗi cấu trúc có một nhóm phòng và thiết bị riêng. Cấu trúc bao gồm như sau:

 • Người quản lý - Tài khoản của(các) chủ sở hữu cấu trúc. Mỗi cấu trúc phải có ít nhất một người quản lý. Sau khi xác định người quản lý, người quản lý đó có thể chia sẻ và ngừng chia sẻ cấu trúc với người dùng khác.
 • Phòng – Các phòng là một phần của cấu trúc.
 • Nhãn – Nhãn xác định cấu trúc, chẳng hạn như "Nhà của John".
 • Thiết bị – Các thiết bị là một phần của một cấu trúc. Đây có thể là thiết bị của nhiều nhà sản xuất.

Hình 1 cho thấy một nhà mẫu có một cấu trúc, ba phòng và một số thiết bị:

Hình này minh hoạ một biểu đồ nhà mẫu. Có một cấu trúc được vẽ đường chấm màu xanh dương, 3 phòng được vẽ bằng một đường kẻ màu cam và một số thiết bị đặt trong các phòng có những vòng tròn màu xanh lục.
Hình 1: Biểu đồ trang chủ mẫu

Phòng

Một phòng thuộc về một cấu trúc và bao gồm:

 • Nhãn – Nhãn xác định phòng, chẳng hạn như "Phòng ngủ chính".
 • Thiết bị – Các thiết bị thuộc phòng. Đây có thể là thiết bị của nhiều nhà sản xuất.

Thiết bị

Một thiết bị phải thuộc ít nhất một cấu trúc, có thể thuộc tối đa 1 phòng và có các thuộc tính sau:

 • Loại – Loại thiết bị, chẳng hạn như đèn, máy ảnh hoặc thiết bị điều hoà không khí.
 • Trait – Loại trait mà thiết bị hỗ trợ. Mỗi thiết bị có thể có một số đặc điểm. Đèn có thể có các đặc điểm như BrightnessColorSetting.

Đặc điểm

Trait có các thuộc tính sau:

 • Thuộc tính – Các thuộc tính tĩnh của thiết bị ở dạng tĩnh đối với một thiết bị. Một thuộc tính có thể là đơn vị nhiệt độ hoặc chế độ.
 • Trạng thái – (Các) trạng thái thiết bị của một thiết bị. Một chiếc đèn có thể trả về trạng thái sáng để cho biết độ sáng hiện tại của chiếc đèn cụ thể đó. Mỗi trait của thiết bị sẽ thêm các trạng thái thiết bị cho một thiết bị.
 • Nhãn – Nhãn xác định thiết bị, chẳng hạn như "Đèn phòng ngủ".