ยินดีต้อนรับสู่ Google Home Developer Center แหล่งใหม่เรียนรู้วิธีพัฒนาการดําเนินการในบ้านอัจฉริยะ หมายเหตุ: คุณจะสร้างการดําเนินการต่างๆ ต่อไปในคอนโซลการดําเนินการ

การลิงก์บัญชี

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ทุกsmart home Action must include a mechanism for authenticating users.

การตรวจสอบสิทธิ์ช่วยให้คุณลิงก์บัญชี Google ของผู้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ในระบบการตรวจสอบสิทธิ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุผู้ใช้ได้เมื่อดําเนินการตามคําสั่งซื้อสมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะของ Google รองรับเฉพาะ OAuth พร้อมขั้นตอนการให้สิทธิ์รหัสการให้สิทธิ์เท่านั้น

เมื่อติดตั้งใช้งาน OAuth 2.0 แล้ว คุณจะเลือกกําหนดค่า App Flip ที่ใช้ OAuth ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีในระบบการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ได้เร็วขึ้น

OAuth

สําหรับ smart home คุณต้องใช้ OAuth พร้อมขั้นตอนการให้สิทธิ์รหัสการให้สิทธิ์ ซึ่งต้องมีปลายทาง 2 รายการ ได้แก่ ปลายทาง Authorization และ token Exchange

เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้แล้ว ระบบจะส่งโทเค็นการเข้าถึง OAuth 2.0 ของบุคคลที่สามในส่วนหัวการให้สิทธิ์เมื่อมีการส่ง Intent ของ smart home ไปยังการดําเนินการตามคําสั่งซื้อ ผู้ใช้ทุกคนต้องลิงก์บัญชี เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์จะส่งไปยัง Google Assistant with the action.devices.SYNC intent, which requires account linking.

เราคาดว่าการดําเนินการ smart home จะรองรับผู้ใช้ Google หลายรายที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เดียวกัน (เช่น เมื่อผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นในครอบครัว) หากบริการของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อหลายผู้ใช้ บริการควรแสดงข้อผิดพลาดในขณะที่ลิงก์บัญชี

หากต้องการดูวิธีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 สําหรับการดําเนินการที่หัวข้อใช้เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

พลิกแอปตาม OAuth

การลิงก์ App Flip แบบ OAuth (App Flip) ช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีในบัญชีการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากแอปได้รับการติดตั้งในโทรศัพท์ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มกระบวนการลิงก์บัญชี ระบบจะสลับแอปไปยังแอปได้อย่างราบรื่นเพื่อขอสิทธิ์จากผู้ใช้

วิธีนี้ทําให้ขั้นตอนการเชื่อมโยงที่รวดเร็วและง่ายขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้งในการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ App Flip จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเข้าสู่ระบบจากบัญชีของผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับแอปแล้ว ผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่คุณพัฒนาได้

คุณตั้งค่า App Flip สําหรับทั้งแอป iOS และ Android ได้

รูปนี้แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ภาพหน้าจอแรกแสดงวิธีที่ผู้ใช้เลือกแอปของคุณได้หากบัญชี Google ลิงก์กับแอปของคุณ ภาพหน้าจอที่ 2 แสดงการยืนยันการลิงก์บัญชี Google กับแอป ภาพหน้าจอที่ 3 จะแสดงบัญชีผู้ใช้ที่ลิงก์สําเร็จในแอป Google
รูปที่ 1 การลิงก์บัญชีในโทรศัพท์ของผู้ใช้ด้วยแอป Flip

ข้อกำหนด

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้เพื่อใช้ App Flip

  • คุณต้องมีแอป Android หรือ iOS
  • คุณต้องเป็นเจ้าของ จัดการ และดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ที่รองรับขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth 2.0

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการให้สิทธิ์รหัสการให้สิทธิ์ OAuth ในหัวข้อใช้เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

ดูวิธีการกําหนดค่า App Flip สําหรับการดําเนินการได้ที่ตาม App Flip ตาม OAuth