Điều khiển cảm ứng

Trên Màn hình thông minh có Google Assistant, trong Google Assistant appGoogle Home app (GHA), người dùng có thể điều khiển các thiết bị trong nhà bằng giao diện đồ hoạ. Đây có thể là thanh trượt để điều khiển nhiệt độ của máy điều nhiệt hoặc nút bật và tắt đèn. Các nút điều khiển cảm ứng này đóng vai trò bổ trợ cho các lệnh thoại.

Các chế độ kiểm soát này được bật tự động; bạn không cần phải phát triển ứng dụng nào.

Màn hình thông minh tích hợp Trợ lý Google

Trên Màn hình thông minh có Assistant, các chế độ điều khiển cảm ứng dựa trên các đặc điểm mà thiết bị hỗ trợ.

Chế độ xem toàn màn hình

Hình ảnh này cho thấy các nút điều khiển cảm ứng để điều khiển nhiệt độ của một máy điều nhiệt ở chế độ xem toàn màn hình trên Màn hình thông minh có Trợ lý Google
Hình 1: Các nút điều khiển cảm ứng để điều khiển nhiệt độ của máy điều nhiệt từ chế độ xem toàn màn hình của Màn hình thông minh.

Chế độ xem xếp kề

Hình ảnh này cho thấy các nút điều khiển cảm ứng để điều khiển nhiệt độ của máy điều nhiệt thông qua chế độ xem chia ô trên Màn hình thông minh tích hợp Trợ lý Google
Hình 2: Các nút điều khiển cảm ứng để kiểm soát nhiệt độ của máy điều nhiệt qua chế độ xem xếp kề của màn hình thông minh có Assistant.

Trait được hỗ trợ

Loại thiết bị được hỗ trợ

Tất cả các loại thiết bị (trừ Scene) đều có biểu tượng hiển thị cùng với các nút điều khiển cảm ứng liên kết với các đặc điểm được hỗ trợ mà thiết bị đó triển khai.

Hình ảnh này cho thấy biểu tượng của một thiết bị điều nhiệt trên Màn hình thông minh có Trợ lý Google.
Hình 3: Biểu tượng của một thiết bị điều nhiệt trên Màn hình thông minh có Assistant.

Nếu thiết bị không triển khai bất kỳ đặc điểm nào được hỗ trợ, thì phần giữ chỗ sẽ hiển thị với người dùng đề xuất sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói.

Hình ảnh này cho thấy phần giữ chỗ cho một thiết bị có các đặc điểm không được hỗ trợ.
Hình 4: Phần giữ chỗ cho thiết bị có các đặc điểm không được hỗ trợ trên Màn hình thông minh bằng Assistant.

Ứng dụng Trợ lý Google

Hình ảnh này hiển thị các nút điều khiển cảm ứng để điều chỉnh nhiệt độ của máy điều nhiệt ở hành lang.
Hình 5: Các nút điều khiển cảm ứng trong Assistant app dùng để điều khiển nhiệt độ của máy điều nhiệt

Trait được hỗ trợ

Loại thiết bị được hỗ trợ

Ứng dụng Google Home

Hình ảnh này hiển thị các nút điều khiển cảm ứng để điều khiển nhiệt độ của một máy điều nhiệt.
Hình 6: Các nút điều khiển cảm ứng trong GHA để điều khiển nhiệt độ của máy điều nhiệt.

Trait được hỗ trợ

Loại thiết bị được hỗ trợ