Sterowanie dotykowe

Na inteligentnych ekranach z funkcją Google Assistant oraz w aplikacjach Google Assistant app i Google Home app (GHA) użytkownicy mogą sterować urządzeniami w domu za pomocą interfejsu graficznego. Może to być suwak do regulacji temperatury termostatu albo przycisk do włączania i wyłączania światła. Te elementy dotykowe stanowią uzupełnienie poleceń głosowych.

Te elementy sterujące są włączane automatycznie, nie są wymagane żadne działania programistyczne.

Inteligentne ekrany z Asystentem Google

Na inteligentnych ekranach z funkcją Assistant sterowanie dotykowe zależy od cech obsługiwanych przez urządzenie.

Widok pełnoekranowy

Ten obraz przedstawia sterowanie dotykowe do sterowania temperaturą termostatu w widoku pełnoekranowym na inteligentnych ekranach z Asystentem Google
Rysunek 1. Dotykowe sterowanie temperaturą termostatu w widoku pełnoekranowym na inteligentnym ekranie.

Widok kafelkowy

Ten obraz przedstawia sterowanie dotykowe do sterowania temperaturą termostatu z widoku podzielonego ekranu na inteligentnych ekranach z Asystentem Google
Rysunek 2. Dotykowe sterowanie temperaturą termostatu w widoku kafelków na inteligentnym ekranie z funkcją Assistant.

Obsługiwane cechy

Obsługiwane typy urządzeń

Wszystkie typy urządzeń (oprócz Scene) mają ikony wyświetlane obok elementów dotykowych powiązanych z obsługiwanymi cechami zaimplementowanymi przez to urządzenie.

Ten obraz przedstawia ikonę termostatu na inteligentnych ekranach z Asystentem Google.
Rysunek 3. Ikona termostatu na inteligentnym ekranie z ikoną Assistant

Jeśli urządzenie nie implementuje żadnej z obsługiwanych cech, użytkownikowi wyświetla się obiekt zastępczy sugerujący użycie sterowania głosem.

Ten obraz przedstawia obiekt zastępczy wyświetlany w przypadku urządzenia o nieobsługiwanych cechach.
Rysunek 4. Obiekt zastępczy urządzenia o nieobsługiwanych cechach na inteligentnych ekranach z funkcją Assistant.

Aplikacja Asystent Google

Ten obraz przedstawia sterowanie dotykowe temperaturą termostatu w korytarzu.
Ilustracja 5. Elementy sterujące temperaturą termostatu w Assistant app

Obsługiwane cechy

Obsługiwane typy urządzeń

Aplikacja Google Home

Ten obraz przedstawia sterowanie dotykowe
 temperaturą z termostatu.
Rysunek 6. GHA – elementy sterujące temperaturą termostatu.

Obsługiwane cechy

Obsługiwane typy urządzeń