ผู้ดูกราฟหน้าแรก

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Cloud-to-Cloud    Local Home SDK    SDK อุปกรณ์

Google Home Graph Viewer is a tool to check the state of devices in the Home Graph of a specific user. It obtains data from your Home Graph and presents it to you, allowing you to verify the data that is stored in it.

ทําตามวิธีการด้านล่างเพื่อทดสอบสถานะรายงานโดยใช้ตัวดู Home Graph

ไปที่เครื่องมือโปรแกรมดูกราฟของ Google Home

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google โดยใช้ปุ่มที่มุมบนขวา

  2. ในช่องรหัสโปรเจ็กต์ ให้ป้อนตัวระบุโปรเจ็กต์สําหรับการดําเนินการอัจฉริยะในบ้าน แล้วคลิกปุ่มซิงค์

    อุปกรณ์ทั้งหมดจะแสดงพร้อมข้อมูลสถานะ เมื่อป้อนข้อมูลรายการแล้ว คุณจะใช้ปุ่มซิงค์เพื่อรีเฟรชสถานะอุปกรณ์ได้