Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề, cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi là nơi tốt nhất để nhận câu trả lời từ các nhà phát triển Thread khác:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về phát triển, hãy tìm câu trả lời từ cộng đồng nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ google-smart-home.
  • Cộng đồng Google Nest Tham gia Cộng đồng Google Nest để biết thông tin.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng hoặc vấn đề mới, vui lòng kiểm tra xem có vấn đề nào chưa xử lý trước đó hay không.

Bạn có thể báo cáo sự cố hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi thông qua Công cụ theo dõi lỗi công khai.

Duy trì liên lạc

Nắm bắt tin tức, nội dung thảo luận và sự kiện cộng đồng.