รูปภาพหลักของ Use Case ของ Google Home
การใช้งานอุปกรณ์
รับแรงบันดาลใจจากการสํารวจการผสานรวมสําหรับอุปกรณ์ด้วย Google Home
ไปที่ตลาด
เครื่องมือและโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการผสานรวมได้มากที่สุด และช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์และแอปของคุณ
แนะนำ
ดูตัวเลือกการผสานรวมและดูการเปรียบเทียบควบคู่กัน
รับข่าวสาร ฟีเจอร์ และข้อกําหนดล่าสุดจาก Google Home