Wyświetlający Home Graph

Pakiet SDK na urządzenia

Wyświetlający Google Home Graph to narzędzie do sprawdzania stanu urządzeń w Home Graph określonego użytkownika. Pobiera dane z urządzenia Home Graph i przedstawia je, umożliwiając Ci zweryfikowanie przechowywanych w nim danych.

Aby przetestować stan raportu w przeglądarce Home Graph, wykonaj te czynności:

Otwórz narzędzie Google Home Graph

  1. Zaloguj się na konto Google, klikając przycisk w prawym górnym rogu.

  2. W polu Identyfikator projektu wpisz identyfikator projektu inteligentnego domu i kliknij przycisk Synchronizuj:

    Zobaczysz listę wszystkich urządzeń wraz z informacjami o ich stanie. Po wypełnieniu listy możesz odświeżać stany urządzeń przyciskiem Synchronizuj.