Hệ sinh thái nhà thông minh giúp bạn tạo ra những thiết bị thông minh, hấp dẫn và hữu ích hơn cho hàng triệu người dùng.

Các cách xây dựng

Cho phép người dùng điều khiển các thiết bị được liên kết trên hệ sinh thái Google Home: thiết bị Nest, Trợ lý Google, Android và ứng dụng Google Home.
Tùy chọn kết nối linh hoạt
Mở tiêu chuẩn ngành để cho phép thiết bị của bạn kết nối cục bộ với Google và các hệ sinh thái khác tương thích với Matter.
Kết nối phần phụ trợ trên đám mây của bạn với API Nhà thông minh.
Nâng cao hiệu quả tích hợp các thiết bị nhà thông minh với Trợ lý Google bằng cách thêm một đường dẫn thực hiện cục bộ để định tuyến ý định cho thiết bị nhà thông minh
Làm được nhiều việc hơn nhờ các thiết bị, ứng dụng và Google Home
Truy cập vào hơn 600 triệu thiết bị, trung tâm của Google và cơ sở hạ tầng Matter, cũng như một công cụ tự động hoá do Google Intelligence.
Xây dựng thiết bị theo chuẩn Matter của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy bằng các công cụ dành cho nhà sản xuất thiết bị của chúng tôi.
Đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng Android bằng các API của Dịch vụ Google Play cho ứng dụng theo chuẩn Matter.
Tích hợp với Google Nest
Kiểm soát các thiết bị Nest bằng ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm của bạn.
Truyền trực tuyến nội dung nghe nhìn
Biến ứng dụng của bạn thành điều khiển từ xa và phát trực tuyến âm thanh/video sang thiết bị hỗ trợ Cast.

Đã tích hợp với Google Home?

Hãy nâng cấp tích hợp hiện tại của bạn lên một tầm cao mới.
Tích hợp các thiết bị của bạn với Matter và kết nối thiết bị theo chuẩn Matter với Google (chỉ dành cho các loại thiết bị được hỗ trợ).
Sử dụng bộ phân tích của chúng tôi để theo dõi, chẩn đoán và cải thiện các chỉ số về chất lượng, chẳng hạn như độ tin cậy, quá trình thực thi và độ trễ.
Cho phép liên kết tài khoản nhanh chóng, không cần mật khẩu.

Đối tác

Lấy cảm hứng từ những thương hiệu nhà thông minh hàng đầu đang cung cấp trải nghiệm nhà thông minh tốt nhất cho người dùng trên Google.
Nghiên cứu về người dùng
Tham gia các nghiên cứu về người dùng để tác động đến cách Google phát triển hướng dẫn kỹ thuật, công cụ và API có tác động đến người dùng.
Các cách xây dựng
Hãy xem các lựa chọn tích hợp và xem thông tin so sánh song song.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home