Hình ảnh tiêu đề tại Google I/O
Tính năng mới
Với Home API (API Home) mới, mọi nhà phát triển ứng dụng đều có thể tạo ra trải nghiệm nhà thông minh mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng phức tạp.

Ngoài ra, bằng cách tích hợp môi trường thời gian chạy Home vào thiết bị, người dùng có thể sử dụng thiết bị của bạn làm trung tâm cho Google Home khi sử dụng bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng trên API Home.

Video có vào ngày 16 tháng 5 lúc 8 giờ sáng theo Giờ ban ngày Thái Bình Dương (PDT)

Chương trình xem trước sắp tới

Lưu ý! Chúng tôi sắp ra mắt các chương trình dùng thử mới dành cho nhà phát triển. Hãy là một trong những người đầu tiên đưa ra ý kiến phản hồi.
Chạy thử bộ API Home mới giúp làm cầu nối trải nghiệm ứng dụng của bạn với các tính năng của Google Home.
Biến thiết bị phần cứng của bạn thành trung tâm cho Google Home bằng cách tích hợp môi trường thời gian chạy Home vào các thiết bị.

Giúp cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển