Bộ thử nghiệm Google Home

Chuyển sang đám mây    SDK Local Home

Google Home Test Suite là một ứng dụng web cho phép bạn tự kiểm tra Hành động trong nhà thông minh của mình. Test Suite tự động tạo và chạy các trường hợp kiểm thử dựa trên thiết bị và đặc điểm được liên kết với tài khoản của bạn. Khi hoàn tất kiểm thử, bạn có thể xem kết quả kiểm thử hoặc điền vào biểu mẫu gửi để gửi kết quả kiểm thử cho Google.

Các hoạt động kiểm thử do Test Suite thực thi bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Kiểm tra để đảm bảo rằng Trạng thái báo cáoYêu cầu đồng bộ hoá được triển khai cho các thiết bị và trait của bạn.

 • Xác minh rằng ý định QUERY được triển khai cho thiết bị của bạn và kết quả của ý định đó khớp với kết quả Trạng thái báo cáo.

Bạn có thể chạy công cụ Test Suite bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

Chạy Test Suite

Tự kiểm tra Hành động của bạn

Phần sau đây mô tả cách chạy Test Suite trên thiết bị và dự án Hành động trong nhà thông minh. Test Suite yêu cầu bạn đăng nhập để có thể kiểm tra các thiết bị trong Google Home Graph và gửi lệnh trực tiếp đến Google Assistant.

Để tự kiểm thử Hành động của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trình duyệt web, hãy mở Test Suite.
 2. Đăng nhập vào Google bằng nút ở góc trên cùng bên phải.

 3. Định cấu hình Thông tin chi tiết về dự án:

  1. Trong trường Mã dự án, hãy nhập giá trị nhận dạng dự án cho Hành động trong nhà thông minh.
  2. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Định cấu hình Chế độ cài đặt kiểm thử:

  1. Nếu chứng nhận Hành động trong nhà thông minh của bạn, hãy giữ nguyên giá trị mặc định Trạng thái báo cáo/thời gian chờ đồng bộ hoá yêu cầu. Tuy nhiên, để kiểm thử, bạn có thể thay đổi giá trị thời gian chờ nếu tác nhân của bạn cần nhiều thời gian hơn để báo cáo trạng thái cho Home Graph.
  2. Nếu xác nhận Hành động trong nhà thông minh của bạn, hãy nhớ bật tuỳ chọn Test Request Sync (Đồng bộ hoá yêu cầu kiểm thử) – trong quá trình kiểm thử, bạn sẽ được nhắc thêm, cập nhật hoặc xoá thiết bị và kiểm tra xem danh sách thiết bị có thay đổi trong Home Graph hay không. Các hành động thay đổi diễn ra thông qua quá trình tích hợp mà bạn đang kiểm thử. Quá trình tích hợp đang được kiểm thử phải luôn đính kèm ít nhất một thiết bị với người dùng tác nhân.

  3. Nếu bạn đang sử dụng trait Scene, hãy chọn Test Scene trait (Kiểm thử trait của cảnh).

  4. Nếu bạn đang chạy bộ kiểm thử cho các thiết bị Local Home, hãy chọn Supports Local Home SDK (Hỗ trợ SDK Home cục bộ).

   1. Chọn Local Fulfillment (Thực hiện đơn hàng cục bộ) hoặc Seamless Setup (Thiết lập liền mạch).
   2. Nhấp vào Supports Local Query (Hỗ trợ truy vấn cục bộ) nếu thiết bị có thể xử lý ý định QUERY theo cục bộ.
 5. Tiến hành Chạy kiểm thử và xem kết quả:

  1. Nhấp vào Next (Tiếp theo) để bắt đầu chạy kiểm thử. Giao diện cho thấy các thiết bị và đặc điểm đang được kiểm thử.
 6. Xem trang Kết quả và gửi bài:

  1. Sau khi kiểm thử hoàn tất, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo) để xem kết quả.

Kết quả kiểm thử bao gồm số lượt kiểm thử đạt và không đạt cũng như điểm số cuối cùng cho biết tỷ lệ phần trăm lượt vượt qua.

Thử nghiệm xác thực việc liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nhà thông minh của Google. Quy trình kiểm thử xác thực việc liên kết tài khoản trong Test Suite sẽ kiểm tra dịch vụ OAuth của bạn để tìm các vấn đề tiềm ẩn.

Quy trình kiểm tra xác thực việc liên kết tài khoản bao gồm các thử nghiệm để xác thực mã truy cậpmã làm mới:

Kiểm tra xác thực mã truy cập

Mã truy cập mà hệ thống trả về từ điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn sẽ được kiểm tra để đảm bảo chúng có định dạng hợp lệ và được trả về cùng với mã làm mới hợp lệ.

Mặt hàng kiểm thử Giải thích
Kiểm tra xem mã truy cập có định dạng JWT hay không Bạn không nên sử dụng mã truy cập định dạng JWT khi liên kết Tài khoản Google. Nếu tìm thấy định dạng JWT, cảnh báo sau sẽ xuất hiện: The access token seems to be JWT, this is not good. Because it unnecessarily exposes information about partner implementation and we recommend opaque symmetric encrypted access token.
Kiểm tra để đảm bảo mã truy cập hết hạn có mã làm mới. Bạn phải cung cấp mã làm mới khi mã truy cập không hết hạn. Quá trình kiểm thử sẽ không thành công nếu không tìm thấy mã làm mới.

Làm mới bài kiểm tra xác thực mã thông báo

Hệ thống sẽ kiểm tra mã thông báo làm mới để đảm bảo điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn trao đổi mã thông báo đúng cách để lấy mã truy cập mới.

Mặt hàng kiểm thử Giải thích
Làm mới mã thông báo có mã làm mới không hợp lệ, kiểm tra phản hồi của đối tác. Máy chủ của bạn sẽ trả về lỗi Yêu cầu không hợp lệ HTTP 400 với {"error": "invalid_grant"} về một yêu cầu mã làm mới không hợp lệ. Nếu phản hồi không khớp với "mã lỗi hoặc thông báo lỗi", thì trường hợp kiểm thử này sẽ không thành công. Hãy truy cập mã thông báo làm mới trao đổi lấy mã truy cập để biết thêm thông tin.
Kiểm tra xem mã truy cập đã được cập nhật sau khi làm mới mã thông báo hay chưa. Mã truy cập mới sẽ được trả về theo yêu cầu mã làm mới. Nếu máy chủ của bạn cung cấp cùng một mã truy cập, thì trường hợp kiểm thử này sẽ không thành công.
Kiểm tra xem mã truy cập chưa hết hạn có còn hợp lệ hay không. Thời gian hết hạn của mã truy cập sẽ hiển thị.
Kiểm tra xem mã làm mới có được xoay trong quá trình làm mới hay không. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem mã làm mới có bị thay đổi sau khi yêu cầu mã làm mới hay không. Nếu mã làm mới thay đổi, máy chủ của bạn chỉ nên vô hiệu hoá mã làm mới cũ sau khi sử dụng mã làm mới, để ngăn các tình huống tương tranh có thể phá vỡ quá trình liên kết tài khoản của người dùng. Kiểm thử sẽ không thành công nếu bạn vô hiệu hoá mã làm mới cũ trước khi sử dụng mã mới.

Thông báo lỗi

Bảng sau đây liệt kê một số thông báo lỗi phổ biến mà bạn có thể gặp phải và cách khắc phục được đề xuất.

Thông báo lỗi Cách giải quyết
Chưa dùng HomeGraph API trong dự án <_id_> trước đây hoặc API này đã bị tắt Đảm bảo bạn đã bật HomeGraph API.
Không tìm thấy pháp nhân được yêu cầu Kiểm tra để đảm bảo rằng agentUserId của bạn là hợp lệ và được liên kết với dịch vụ.

Hãy đảm bảo bạn có quyền resourcemanager.projects.get đối với dự án ${your project id} và đã cấp tất cả các quyền trong màn hình xin phép.

Lỗi khi tải dữ liệu mô-đun: lỗi getModuleData: Phản hồi lỗi http cho https://hometestsuiteproxy-pa.googleapis.com/v1/module:get: 403 OK 403

 1. Làm theo hướng dẫn tại bài viết Khắc phục sự cố về quyền IAM để đảm bảo tài khoản của bạn có các quyền resourcemanager.projects.get đối với dự án.
 2. Truy cập vào trang Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn để kiểm tra các quyền sau đây đối với "Bộ thử nghiệm dành cho nhà thông minh":
  • Thông tin cơ bản về tài khoản
   1. Xem địa chỉ email Tài khoản Google chính của bạn
   2. Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã đặt công khai
  • Quyền truy cập bổ sung
   1. Sử dụng Assistant: quyền truy cập rộng rãi vào Tài khoản Google của bạn
   2. Kiểm tra và điều khiển các thiết bị nhà thông minh trong Home Graph
  Nếu bạn gặp lỗi về quyền, hãy xoá quyền truy cập trước rồi cấp tất cả các quyền trong màn hình xin phép khi bạn đăng nhập lại.

Gửi kết quả kiểm tra

Kết quả Test Suite của bạn phải vượt qua 100% bài kiểm thử trước khi gửi biểu mẫu chứng nhận. Nếu có bất kỳ đặc điểm nào cần kiểm thử thủ công, bạn vẫn nên chạy công cụ Test Suite và đính kèm kết quả ngay cả khi kết quả đó không đạt 100%.

Để gửi kết quả thử nghiệm và chứng nhận Hành động trong nhà thông minh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sau khi nhận được kết quả thử nghiệm và đã sẵn sàng chứng nhận Hành động trong nhà thông minh của mình, hãy nhấp vào Submit (Gửi) trong công cụ Test Suite.
 2. Nhấp vào nút TẢI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XUỐNG để truy xuất kết quả kiểm tra của bạn.
 3. Nhấp vào CHUYỂN ĐẾN BIỂU MẪU GỬI để gửi kết quả kiểm tra cho Google.
 4. Điền vào tất cả các trường bắt buộc, sau đó nhấp vào Gửi.