WAŻNE: aby zacząć korzystać z urządzeń i aplikacji o takim charakterze w Konsoli Google Home, musisz należeć do programu Sprawa prywatna. Prześlij wniosek

Wyświetlający Google Home Graph

Narzędzie Google Home Graph do przeglądania stanu urządzeń pozwala sprawdzić stan urządzeń w Home Graph określonego użytkownika. Uzyskuje dane z Home Graph i wyświetla je Tobie, umożliwiając Ci weryfikację danych, które są w nim przechowywane.

Aby sprawdzić stan raportu w przeglądarce Home Graph:

Otwórz narzędzie do przeglądania wykresów Google Home

  1. Zaloguj się w Google za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

  2. W polu Identyfikator projektu wpisz identyfikator projektu inteligentnego domu i kliknij przycisk Synchronizuj:

    Zobaczysz listę wszystkich urządzeń wraz z informacjami o ich stanie. Po wypełnieniu listy możesz odświeżyć przycisk stanu urządzenia, klikając przycisk Synchronizuj.