Trình xem biểu đồ chính

Chuyển từ đám mây sang đám mây    SDK cục bộ trên Google Home    SDK thiết bị

Trình xem Google Home Graph là một công cụ để kiểm tra trạng thái của các thiết bị trong Home Graph của một người dùng cụ thể. Trình thu thập dữ liệu sẽ lấy dữ liệu từ Home Graph và hiển thị dữ liệu đó cho bạn, cho phép bạn xác minh dữ liệu được lưu trữ trong đó.

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra Trạng thái báo cáo bằng cách sử dụng Trình xem Home Graph:

Truy cập vào công cụ Google Home Graph Viewer

  1. Đăng nhập vào Google bằng nút ở góc trên cùng bên phải.

  2. Trong trường Mã dự án, hãy nhập giá trị nhận dạng dự án cho Hành động của nhà thông minh rồi nhấp vào nút Đồng bộ hoá:

    Tất cả thiết bị của bạn đều được liệt kê kèm theo thông tin về trạng thái của thiết bị. Sau khi điền danh sách, bạn có thể dùng nút Sync (Đồng bộ hoá) để làm mới trạng thái thiết bị.