ผู้ดูกราฟหน้าแรก

Cloud-to-cloud    Local Home SDK    Device SDK

Google Home Graph Viewer เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ใน Home Graph ของผู้ใช้ที่ระบุ โดยจะดึงข้อมูลจาก Home Graph แล้วแสดงให้คุณยืนยันข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในนั้น

ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อทดสอบสถานะรายงานโดยใช้โปรแกรมดู Home Graph

ไปที่เครื่องมือดูกราฟของ Google Home

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google โดยใช้ปุ่มด้านบนขวา

  2. ในช่องรหัสโปรเจ็กต์ ให้ป้อนตัวระบุโปรเจ็กต์สำหรับการดำเนินการสมาร์ทโฮม และคลิกปุ่มซิงค์

    อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณแสดงพร้อมข้อมูลสถานะ เมื่อสร้างรายการแล้ว คุณจะใช้ปุ่มซิงค์เพื่อรีเฟรชสถานะของอุปกรณ์ได้