כלי להצגת תרשים בית

ענן לענן    Local Home SDK    Device SDK

בעל הרשאת הצפייה Google Home Graph הוא כלי שבודק את מצב המכשירים ב-Home Graph של משתמש ספציפי. הוא מקבל נתונים מ-Home Graph ומציג אותם, וכך מאפשר לאמת את הנתונים שמאוחסנים בו.

כדי לבדוק את מצב הדוח באמצעות בעל הרשאת הצפייה Home Graph, פועלים לפי ההוראות הבאות:

מעבר אל הכלי להצגת תרשימים ב-Google Home

  1. נכנסים לחשבון Google באמצעות הלחצן שבפינה השמאלית העליונה.

  2. בשדה Project ID, מזינים את מזהה הפרויקט של פעולת הבית החכם ולוחצים על לחצן Sync:

    כל המכשירים שלך מופיעים יחד עם פרטי המצב שלהם. כשהרשימה תאוכלס, תוכלו להשתמש בלחצן Sync כדי לרענן את מצבי המכשיר.