ตัวอย่างสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบ้านเป็นแอปพลิเคชันและโค้ดตัวอย่างที่แสดงวิธีใช้ฟังก์ชันทั่วไปในระบบนิเวศของ Google Home และยังใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเองได้