Przykładowe aplikacje dewelopera i kod pokazujący, jak wdrożyć typowe funkcje w ekosystemie Google Home. Mogą też służyć jako punkt wyjścia do tworzenia własnych aplikacji.