Hình ảnh chính của SDK Google Home dành cho thiết bị di động
Các cách xây dựng
Xây dựng ứng dụng Android Matter tốt nhất bằng API Dịch vụ Play của Google và công cụ cho nhà phát triển Android.
Xem tổng quan ngắn gọn về cách SDK Google Home dành cho thiết bị di động giúp bạn xây dựng ứng dụng Android Matter bằng trải nghiệm thiết lập, chia sẻ thiết bị và điều khiển tuyệt vời.

Tổng quan

API Matter và Thread được tích hợp trong Dịch vụ Google Play để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng theo chuẩn Matter tương thích với hàng tỷ thiết bị Android.
Hãy sử dụng các API của chúng tôi để giải quyết khả năng kết nối cơ sở nhằm giúp bạn tập trung vào việc đổi mới và tạo ra sự khác biệt trong ứng dụng của mình.
Tích hợp với các API và sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển để Android Studio tìm hiểu và gỡ lỗi bằng Google Home.

Công cụ và API

Chạy thử API thiết bị và API Cấu trúc nhằm giúp bạn đổi mới và tạo ra những trải nghiệm khác biệt trong hệ sinh thái Google Home.
Kiểm thử ứng dụng và quá trình tích hợp Google Home trực tiếp từ môi trường phát triển của bạn.
Mã có thể tải xuống hướng dẫn bạn cách sử dụng các API Matter trong ứng dụng Android.
Cách nhanh nhất để ghép nối và chia sẻ thiết bị theo chuẩn Matter với ứng dụng Android.
Đóng góp, tham gia và sử dụng lưới Thread dùng chung và có khả năng tương tác trong nhà bằng các Thread API dễ sử dụng của chúng tôi.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home