Hình ảnh chính của Google I/O
Tính năng mới
Xem bản tóm tắt những điểm nổi bật về nhà phát triển tại Google I/O 2023 và cơ hội thử nghiệm

Đừng bỏ lỡ những nội dung cập nhật thú vị về cách chúng tôi đơn giản hoá quá trình tạo ứng dụng cho thiết bị theo chuẩn Matter trên Android. Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá nền tảng tự động hoá mới của chúng tôi.

Lớp học lập trình mới

Tìm hiểu cách phát trực tiếp từ webcam sang thiết bị màn hình Google Nest bằng trait CameraStream và WebRTC.
Tìm hiểu cách dùng các công cụ phân tích để theo dõi các vấn đề Matter trên quy mô lớn, phân loại lỗi bằng cách truy cập vào nhật ký lỗi và thu thập thông tin, v.v.
Tìm hiểu cách tích hợp một thiết bị thực tế với Matter, cũng như phí hoa hồng và điều khiển thiết bị đó bằng Google Home.