โปรดทราบ โปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ สมัครที่นี่ และร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และแสดงความคิดเห็น
Codelabs ของ Home Developers มอบประสบการณ์การเขียนโค้ดที่ให้คําแนะนําได้แบบลงมือปฏิบัติจริง Codelabs ส่วนมากจะให้คําแนะนําเป็นขั้นตอนในกระบวนการสร้างแอปพลิเคชันขนาดเล็กหรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ไปยังแอปพลิเคชันที่มีอยู่ โดยจะครอบคลุมทุกโปรแกรมในระบบนิเวศของ Google Home เช่น แคสต์, ระบบคลาวด์สู่ระบบคลาวด์ (Smart Home), การเข้าถึงอุปกรณ์ และกรณี