Hướng dẫn sử dụng Công cụ xác thực WebRTC

Tổng quan

Công cụ trình xác thực WebRTC là một công cụ dựa trên nền tảng web nhằm mô phỏng trình phát WebRTC có trên Màn hình thông minh của Google bằng Google Assistant. Ứng dụng web này tận dụng API WebRTC có sẵn trong các trình duyệt hiện đại. Nói chung, Công cụ trình xác thực WebRTC là một ứng dụng ngang hàng WebRTC mà bạn có thể phát trực tuyến từ hoặc sang.

Chuyển đến Công cụ trình xác thực WebRTC

Hình ảnh tổng quan về Công cụ trình xác thực WebRTC.

Tuỳ chỉnh máy chủ STUN/TURN

Theo mặc định, Công cụ trình xác thực WebRTC sử dụng máy chủ STUN của Google. Công cụ Trình xác thực WebRTC có thể sử dụng máy chủ STUN/TURN do người dùng xác định.

STUN/BẬT hộp chọn máy chủ.

Thêm máy chủ STUN/TURN

 1. Đặt địa chỉ của máy chủ STUN hoặc TURN vào hộp văn bản STUN hoặc TURN URI. Hãy đảm bảo giao thức URI có định dạng sau scheme:host:[port]. Theo mặc định, công cụ này sử dụng stun:stun.l.google.com:19302
 2. (Không bắt buộc) Nếu đang sử dụng máy chủ TURN, bạn sẽ phải nhập thông tin xác thực vào hộp văn bản Chuyển tên người dùngBiến mật khẩu.
 3. Nhấp vào Thêm máy chủ để thêm thông tin chi tiết về máy chủ vào công cụ.

Máy chủ STUN/TURN sẽ được sử dụng theo thứ tự xuất hiện trong danh sách.

Xoá máy chủ STUN/TURN

 1. Chọn máy chủ STUN/TURN mà bạn muốn xoá.
 2. Nhấp vào Xoá máy chủ.

Công cụ này sẽ sử dụng stun:stun.l.google.com:19302 nếu không có máy chủ STUN/TURN nào khác được chỉ định.

Bật/Tắt tính năng gửi âm thanh

 1. Theo mặc định, công cụ này gửi âm thanh dưới dạng một phần của luồng WebRTC. Nếu bạn muốn tắt tính năng gửi âm thanh, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm Enable Audio (Bật âm thanh).
Hộp đánh dấu âm thanh

Nút Gửi

Sau khi xác nhận (các) máy chủ STUN/TURN và lựa chọn ưu tiên về Âm thanh, hãy nhấp vào Submit (Gửi).

Nút Gửi
Hộp thoại quyền truy cập vào máy ảnh

Đầu vào video từ webcam của bạn sẽ được hiển thị trong Local Video Element.

Tạo SDP cho ưu đãi

 1. Nhấp vào Tạo SDP ưu đãi để tạo SDP ưu đãi. JSON của ưu đãi sẽ được định dạng theo định dạng sau:
  {
  "action": "offer",
  "sdp": "o=- 4611731400430051336 2 IN IP4 127.0.0.1..."
  }
  

2.Giờ đây, bạn có thể chuyển SDP của ưu đãi cho một ứng dụng ngang hàng WebRTC. Đây có thể là tác nhân WebRTC của Google Smart Home hoặc Công cụ trình xác thực WebRTC chạy trên một trình duyệt khác.

Gửi SDP câu trả lời

 1. Đặt JSON của câu trả lời vào hộp văn bản Reply SDP (Gửi câu trả lời SDP) rồi nhấp vào Gửi câu trả lời SDP. JSON trả lời phải ở định dạng sau:

  {
  "action": "answer",
  "sdp": "o=- 4611731400430051336 2 IN IP4 127.0.0.1..."
  }
  
 2. Nếu Trả lời SDP hợp lệ, thì video (và âm thanh) từ nguồn từ xa sẽ hiển thị trong Phần tử video từ xa.

Gỡ lỗi WebRTC

Bạn nên sử dụng Công cụ trình xác thực WebRTC với trình duyệt Chrome (phiên bản 87 trở lên). Các công cụ trong trình duyệt Chrome có thể giúp gỡ lỗi luồng WebRTC của bạn.

Trang Webrtc-internals

 1. Mở một thẻ mới trong trình duyệt Chrome
 2. Ghé thăm địa chỉ sau chrome://webrtc-internals
Cửa sổ kiểm tra WebRTC

Trang này hiển thị tất cả các kết nối WebRTC đang hoạt động. Số liệu thống kê và chỉ số được tạo trên trang này được thu thập từ API getStats().

Công cụ cho nhà phát triển Chrome

Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome cũng sẽ hữu ích trong việc khắc phục mọi sự cố xảy ra với luồng WebRTC. Bạn nên mở Bảng điều khiển trước khi sử dụng Công cụ trình xác thực WebRTC.