Bộ thử nghiệm Google Home

Google Home Test Suite là một ứng dụng web cho phép bạn tự kiểm tra Hành động của nhà thông minh. Test Suite tự động tạo và chạy các trường hợp kiểm thử dựa trên thiết bị và đặc điểm liên kết với tài khoản của bạn. Khi hoàn tất kiểm thử, bạn có thể xem kết quả kiểm thử hoặc điền vào biểu mẫu để gửi kết quả kiểm thử cho Google.

Các chương trình kiểm thử được Test Suite thực thi bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại sau:

 • Kiểm tra để đảm bảo rằng Trạng thái báo cáoYêu cầu đồng bộ hoá được triển khai cho các thiết bị và trait của bạn.

 • Xác minh rằng ý định QUERY được triển khai cho thiết bị của bạn và kết quả của ý định đó khớp với kết quả Trạng thái báo cáo.

Bạn có thể chạy công cụ Test Suite bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

Chạy Test Suite

Tự kiểm tra hành động của bạn

Phần sau đây mô tả cách chạy Test Suite trên thiết bị và dự án Hành động cho nhà thông minh. Test Suite yêu cầu bạn đăng nhập để có thể kiểm tra các thiết bị trong Google Home Graph của bạn, đồng thời gửi lệnh trực tiếp đến Google Assistant.

Để tự kiểm tra Hành động của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trình duyệt web, hãy mở Test Suite.
 2. Đăng nhập vào Google bằng nút ở góc trên cùng bên phải.

 3. Định cấu hình Thông tin chi tiết về dự án:

  1. Trong trường Mã dự án, hãy nhập giá trị nhận dạng dự án cho Hành động của nhà thông minh.
  2. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Định cấu hình Chế độ cài đặt kiểm thử:

  1. Nếu chứng nhận Hành động của nhà thông minh, hãy giữ nguyên giá trị mặc định Trạng thái báo cáo/Thời gian chờ đồng bộ hoá yêu cầu mặc định. Tuy nhiên, để kiểm thử, bạn có thể thay đổi giá trị thời gian chờ nếu tác nhân của bạn cần nhiều thời gian hơn để báo cáo trạng thái cho Home Graph.
  2. Nếu chứng nhận Hành động của nhà thông minh, hãy đảm bảo bạn đã bật tuỳ chọn Test Request Sync (Đồng bộ hoá yêu cầu kiểm thử) trong quá trình kiểm thử. Trong quá trình kiểm thử, bạn sẽ được nhắc thêm, cập nhật hoặc xoá thiết bị và kiểm tra xem danh sách thiết bị có thay đổi trong Home Graph hay không. Các hành động thay đổi diễn ra thông qua quá trình tích hợp mà bạn đang kiểm thử. Quá trình tích hợp đang được thử nghiệm phải luôn gắn ít nhất một thiết bị với người dùng nhân viên hỗ trợ.

  3. Nếu bạn đang sử dụng trait Scene, hãy chọn Trait Scene (Kiểm thử cảnh).

  4. Nếu bạn đang chạy bộ kiểm thử cho các thiết bị Local Home, hãy chọn Supports Local Home SDK.

   1. Chọn Local Fulfillment (Thực hiện cục bộ) hoặc Seamless Setup (Thiết lập liền mạch).
   2. Nhấp vào Hỗ trợ truy vấn cục bộ nếu thiết bị có thể xử lý ý định QUERY theo cách cục bộ.
 5. Thực hiện Chạy thử nghiệm và xem kết quả:

  1. Nhấp vào Next (Tiếp theo) để bắt đầu chạy kiểm thử. Giao diện cho thấy các thiết bị và đặc điểm đang được kiểm thử.
 6. Xem trang Kết quả và gửi bài:

  1. Sau khi kiểm tra xong, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo) để xem kết quả.

Kết quả kiểm thử bao gồm số lượt kiểm thử đạt và không đạt, điểm số cuối cùng cho biết tỷ lệ phần trăm đạt.

Kiểm tra xác thực việc liên kết tài khoản

Việc liên kết tài khoản đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nhà thông minh của Google. Quy trình kiểm tra xác thực việc liên kết tài khoản trong Test Suite sẽ kiểm tra dịch vụ OAuth để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

Quy trình kiểm tra xác thực việc liên kết tài khoản bao gồm các hoạt động để xác thực mã truy cậplàm mới mã thông báo:

Kiểm tra xác thực mã truy cập

Chúng tôi sẽ kiểm tra mã thông báo truy cập được trả về từ điểm cuối trao đổi mã thông báo để đảm bảo rằng các mã này có định dạng hợp lệ và được trả về cùng mã làm mới hợp lệ.

Mục kiểm thử Giải thích
Kiểm tra xem mã truy cập có định dạng JWT hay không Bạn không nên liên kết Tài khoản Google với mã truy cập theo định dạng JWT. Nếu tìm thấy định dạng JWT, cảnh báo sau sẽ hiển thị: The access token seems to be JWT, this is not good. Because it unnecessarily exposes information about partner implementation and we recommend opaque symmetric encrypted access token.
Kiểm tra để đảm bảo mã truy cập hết hạn có mã làm mới. Bạn phải cung cấp mã làm mới khi mã truy cập không còn hợp lệ. Quá trình kiểm tra này sẽ không thành công nếu không tìm thấy mã làm mới.

Làm mới kiểm tra xác thực mã thông báo

Hệ thống sẽ kiểm tra mã thông báo làm mới để đảm bảo điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn sẽ trao đổi đúng cách để lấy mã truy cập mới.

Mục kiểm thử Giải thích
Làm mới mã thông báo có mã làm mới không hợp lệ, đang kiểm tra phản hồi của đối tác. Máy chủ của bạn sẽ trả về lỗi HTTP 400 Bad Request với {"error": "invalid_grant"} cho một yêu cầu mã thông báo làm mới không hợp lệ. Nếu phản hồi không khớp với "mã lỗi hoặc thông báo" thì trường hợp kiểm thử này sẽ không thành công. Hãy truy cập vào trang mã làm mới trao đổi để lấy mã truy cập để biết thêm thông tin.
Kiểm tra xem mã truy cập đã được cập nhật sau khi làm mới mã thông báo hay chưa. Mã truy cập mới sẽ được trả về để đáp ứng các yêu cầu mã thông báo làm mới. Nếu máy chủ của bạn cung cấp cùng một mã truy cập, thì trường hợp kiểm thử sẽ không thành công.
Kiểm tra xem mã truy cập chưa hết hạn còn hợp lệ hay không. Thời gian hết hạn của mã truy cập sẽ hiển thị.
Kiểm tra xem mã làm mới có được xoay trong quá trình làm mới hay không. Chúng tôi kiểm tra xem mã làm mới có bị thay đổi sau khi yêu cầu mã làm mới hay không. Nếu mã làm mới thay đổi, máy chủ của bạn chỉ nên vô hiệu hoá mã làm mới cũ sau khi sử dụng mã làm mới mới để tránh tình trạng tương tranh có thể phá vỡ việc liên kết tài khoản của người dùng. Kiểm thử sẽ không thành công nếu bạn vô hiệu hoá mã làm mới cũ trước khi sử dụng mã mới.

Thông báo lỗi

Bảng sau đây liệt kê một số thông báo lỗi phổ biến mà bạn có thể gặp phải và cách khắc phục được đề xuất.

Thông báo lỗi Cách giải quyết
API HomeGraph chưa được dùng trong dự án <_id_> trước đây hoặc đã bị tắt Đảm bảo rằng bạn đã bật HomeGraph API.
Không tìm thấy pháp nhân được yêu cầu Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng agentUserId là hợp lệ và được liên kết với dịch vụ của bạn.

Hãy đảm bảo rằng bạn có quyền resourcemanager.projects.get đối với dự án ${your project id} và đã cấp tất cả các quyền trong màn hình xin phép.

Lỗi khi tải dữ liệu mô-đun: lỗi getModuleData: Phản hồi lỗi http cho https://hometestsuite proxy-pa.googleapis.com/v1/module:get: 403 OK 403

 1. Làm theo hướng dẫn trong bài viết Khắc phục sự cố về quyền IAM để đảm bảo tài khoản của bạn có các quyền resourcemanager.projects.get cho dự án.
 2. Truy cập vào trang Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn để kiểm tra các quyền sau đây đối với "Bộ thử nghiệm cho nhà thông minh":
  • Thông tin cơ bản về tài khoản
   1. Xem địa chỉ email Tài khoản Google chính của bạn
   2. Xem thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn đã công khai
  • Quyền truy cập bổ sung
   1. Sử dụng Assistant: quyền truy cập rộng vào Tài khoản Google của bạn
   2. Kiểm tra và điều khiển các thiết bị nhà thông minh trong Home Graph
  Nếu bạn gặp lỗi về quyền, trước tiên, hãy xoá quyền truy cập rồi cấp tất cả các quyền trên màn hình xin phép khi bạn đăng nhập lại.

Gửi kết quả kiểm tra

Kết quả Test Suite của bạn phải vượt qua 100% kết quả kiểm tra trước khi gửi biểu mẫu chứng nhận. Nếu có bất kỳ đặc điểm nào cần kiểm thử thủ công, bạn vẫn nên chạy công cụ Test Suite và đính kèm kết quả ngay cả khi kết quả chưa đạt ở mức 100%.

Để gửi kết quả thử nghiệm và chứng nhận Hành động cho nhà thông minh của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sau khi nhận được kết quả thử nghiệm và đã sẵn sàng chứng nhận Hành động cho nhà thông minh của mình, hãy nhấp vào Submit (Gửi) trong công cụ Test Suite.
 2. Nhấp vào nút TẢI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XUỐNG để truy xuất kết quả kiểm tra của bạn.
 3. Nhấp vào CHUYỂN ĐẾN BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ để gửi kết quả kiểm tra cho Google.
 4. Điền vào tất cả các trường bắt buộc, rồi nhấp vào Gửi.