מגרש משחקים של Google Home

Device SDK

Google Home Playground היא אפליקציית אינטרנט שמדמה פרויקט של בית חכם עם מאפיינים וסוגי מכשירים שניתנים להגדרה. ניתן ליצור מכשירים וירטואליים, לשנות את המאפיינים והמצבים של מכשירים, להציג את המכשירים האלה ב-Google Home Graph ולייבא או לייצא הגדרות של מכשירים.

צריך להשלים את קישור החשבונות

כדי להשתמש ב-Google Home Playground, מומלץ קודם לקשר את הכלי לחשבון שלכם. פותחים את Google Home app (GHA) בטלפון ומבצעים את תהליך קישור החשבון:

 1. לוחצים על סמל הפלוס (+) בפינה הימנית העליונה.
 2. בוחרים באפשרות הגדרת מכשיר > עובד עם Google.
 3. מחפשים את הפעולה Google Home Playground.
 4. בחרו את הפעולה, ו-GHA יפנה אתכם לדף הכניסה. לוחצים על Sign in with Google (כניסה באמצעות חשבון Google) ובוחרים את החשבון שרוצים להיכנס.
 5. לוחצים על הלחצן הרשאה כדי לאשר את קישור החשבונות.
באיור הזה מוצג תהליך הקישור של החשבון באפליקציית Google Home
      כדי לחבר את Google Home Playground.

אחרי השלמת קישור החשבונות, ב-GHA יופיעו קבוצה של מכשירים וירטואליים שמוגדרים כברירת מחדל, ובעזרתם תוכלו לבצע פעולות.

באיור הזה מוצגת רשימת מכשירי ברירת המחדל שמתמלאת כשהמשתמש
      מקשר את Google Home Playground לחשבון שלו.

כניסה

מפעילים את Google Home Playground בלחיצה על הלחצן למטה:

הפעלת Playground

לוחצים על Sign in with Google (כניסה באמצעות חשבון Google). חשוב להיכנס עם אותו חשבון שבו השתמשתם בGHA כדי להשלים את קישור החשבונות.

האיור הזה מציג את המצב ההתחלתי של מגרש המשחקים של Google Home
      ומדגיש את לחצן הכניסה בפינה השמאלית העליונה.

לאחר הכניסה לחשבון, יוצגו ב-Google Home Playground המכשירים הווירטואליים שמאוחסנים ב-Home Graph.

האיור הזה מציג את רשימת המכשירים, פרטי המכשירים ואזור הרישום ביומן של
      תצוגת ברירת המחדל של 'מגרש המשחקים של Google Home'.

ממשק המשתמש באינטרנט מורכב משלוש חלוניות:

 • ברשימת המכשירים מוצגים כל המכשירים הווירטואליים. בחלונית הזו אפשר לבחור מכשיר וירטואלי מסוים כדי להציג את הפרטים שלו וליצור מכשירים וירטואליים.
 • פרטי המכשיר – הצגת המידע של המכשיר הווירטואלי שנבחר. אפשר גם לערוך את המידע ולהסיר את המכשיר הווירטואלי שנבחר באמצעות הלוח.
 • בקטע Log Area מוצגים יומני האינטראקציה בין Google Home Playground ל-Home Graph. אתם יכולים להרחיב את היומנים כדי לבדוק את המטען הייעודי (payloads) של הבקשות והתגובות, לצורך פתרון בעיות.

מכשיר וירטואלי

הצגת פרטי המכשיר הווירטואלי

בחלונית רשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להציג. בחלונית רשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להציג. בחלונית פרטי המכשיר יוצגו הנתונים מחולקים לחמש כרטיסיות:

 • מידע בסיסי: מאפיינים ברמה העליונה של המכשיר, כולל סוג המכשיר, מזהה ושם המכשיר.
 • traits: תכונות נתמכות של המכשיר.
 • מאפיינים: מאפיינים ספציפיים לתכונות של המכשיר.
 • מצבים: כל מצבי המכשיר.
 • SUV: הגדרה של אימות משתמש משני של המכשיר.

עריכת פרטי המכשיר הווירטואלי

מלבד הצגת הפרטים של מכשיר וירטואלי, אפשר גם לערוך ישירות את המידע שמאוחסן ב-Home Graph באמצעות החלונית פרטי המכשיר.

שינוי התכונות הנתמכות

 1. בוחרים בכרטיסייה מגמות ולוחצים על הלחצן עריכה.
 2. בחלונית הקופצת תוכלו לראות את התכונות הנתמכות כרגע במכשיר, ואת התכונות הזמינות שאפשר להוסיף. אפשר להשתמש בלחצני החץ (arrow_forward/arrow_back) כדי להוסיף למכשיר או להסיר תכונות נתמכות.
 3. כשתסיימו לעדכן את התכונות הנתמכות, לוחצים על Save כדי להחיל את התכונות המעודכנות ב-Home Graph.
 4. ניתן לראות את עדכוני traits באזור היומן.
האיור הזה מציג את כלי ה-UX להוספה או למחיקה של תכונות נתמכות
      במכשיר נבחר ב-Google Home Playground.

שינוי מאפיינים של מכשיר

 1. לוחצים על הכרטיסייה Attributes, ועורכים את המאפיין של התכונות שהמכשיר תומך בהן.
 2. בסיום העריכה מקישים על Enter והשינויים במאפיין יחולו על Home Graph.
 3. המאפיינים המעודכנים מופיעים באזור היומן.

שינוי מצבי המכשיר

 1. בוחרים בכרטיסייה מדינות ועורכים את המדינה ישירות. שינויי המצב יחולו על Home Graph.
 2. אפשר לראות את שינויי המצבים האלה באזור היומן.

הוספת אימות משתמש משני למכשיר וירטואלי

אפשר להוסיף רכב SUV למכשירים וירטואליים ולהגדיר את סוג האתגר ואת ההתנהגות המקבילה בכל מכשיר. אפשר להוסיף רכב SUV למכשירים וירטואליים ולהגדיר את סוג האתגר ואת ההתנהגות המתאימה בכל מכשיר.

הגדרת רכב SUV במכשיר

 1. בחלונית רשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להגדיר.
 2. בחלונית Device info (פרטי המכשיר), בוחרים בכרטיסייה SUV ומגדירים את הפריטים הבאים:
  • מופעל: האם רכב SUV מופעל או מושבת (ללא אתגר) במכשיר.
  • סוג האתגר: אם לרכב SUV נדרש אישור מפורש (ackNeeded) או מספר זיהוי אישי (pinNeeded).
  • קוד אימות: קוד האימות החוקי.
  • טיפול בקוד אימות שגוי: כשקוד האימות שגוי, האם לשאול את המשתמש שוב, ואם לא, מהי השגיאה שבה הוא צריך להגיב.
האיור הזה מציג את כלי ה-UX להפעלת תכונות
 אימות משניות של משתמשים במכשיר נבחר בתוך Playground
 של Google Home.

זיהוי מכשירים שמאפשרים שימוש ברכבי SUV

בחלונית רשימת המכשירים, יופיע סמל מפתח מפתח לצד כל מכשיר שמותאם לרכב SUV.

באיור הזה מוצגים מכשירים שמומלצים להפעיל אימות משתמש משני.

הרשימה הבאה של תכונות שנדרשת לשימוש ברכב SUV:

יצירת מכשיר וירטואלי חדש

 1. בחלונית רשימת מכשירים, לוחצים על הוספת מכשיר.
 2. בחלונית הקופצת, בוחרים את סוג המכשיר ומזינים את שם המכשיר החדש. לחלופין, תוכלו לבחור קבוצה מוגדרת מראש של מכשירים להוספה.
 3. אחרי שתשלימו את כל השלבים, המכשיר החדש יתווסף אל Home Graph.
באיור הזה מוצג כלי חוויית המשתמש שמיועד להוספת סוג מכשיר חדש
      ב-Google Home Playground.

הסרת מכשיר וירטואלי

 1. בחלונית רשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר שרוצים להסיר. לאחר מכן, בחלונית Device info בוחרים בכרטיסייה Basic Information (מידע בסיסי), ואז בחלונית Device info (פרטי מכשיר), בוחרים בכרטיסייה Basic Information (מידע בסיסי) ולוחצים על סמל האשפהRemove device (הסרת מכשיר) בחלק התחתון.
 2. מאשרים את הסרת המכשיר בהתראה הקופצת.
 3. לאחר האישור על הסרת המכשיר, המכשיר יוסר מ-Home Graph.
האיור הזה מציג את כלי חוויית המשתמש להסרת סוג של מכשיר וירטואלי
      ב-Google Home Playground.

כלי העריכה של תגובת הסנכרון

אפשר לאמת או לעדכן את תגובת הסנכרון שלך ב-Google Home Playground. לוחצים על Sync Response Editor כדי לפתוח סביבת פיתוח משולבת (IDE) מוטמעת.

האיור הזה מציג את הלחצן לפתיחת העורך של תגובת הסנכרון.

עורכים, או מעתיקים ומדביקים את תגובת הסנכרון ולוחצים על Save (שמירה) כדי להחיל את השינויים ולראות איך היא פועלת בסביבה העסקית של Google Home.

באיור הזה מוצג החלון לעריכת תגובת הסנכרון.

ייבוא וייצוא של מכשירים וירטואליים

כדי לפתור בעיות או לשחזר אותם, תוכלו לייצא את המכשירים הווירטואליים עם המצבים שלהם לקובץ, ולשתף עם אחרים את הקובץ כדי לייבא ולשכפל את המכשירים הווירטואליים.

האיור הזה מציג את כלי חוויית המשתמש לייבוא וייצוא של מכשירים וירטואליים ב-Google Home Playground.

ייצוא מכשירים וירטואליים לקובץ

 1. כדי לייצא מכשירים וירטואליים לקובץ, לוחצים על .
 2. מזינים את שם הקובץ שרוצים לייצא ולוחצים על אישור.
 3. אחרי שמזינים את שם הקובץ, הדפדפן יוריד את הקובץ של המכשירים הווירטואליים שיוצאו.

ייבוא מכשירים וירטואליים מקובץ

 1. אפשר ללחוץ על כדי לייבא מכשירים וירטואליים מקובץ.
 2. בוחרים את הקובץ שרוצים לייבא ולוחצים על אישור.
 3. לאחר אישור הקובץ לייבוא, Google Home Playground ייבא מכשירים וירטואליים עם מצבים מהקובץ, ויעדכן ב-Home Graph את הפרטים והמצבים של המכשירים המיובאים.

בדיקה של יומני אינטראקציה

בזמן אינטראקציה עם המכשירים הווירטואליים, Google Home Playground מחיל את השינוי שלך באופן אוטומטי על Home Graph. האינטראקציות עם Home Graph מתועדות בחלונית Log Area, שבה אפשר להרחיב כל רשומה כדי לבדוק את המטען הייעודי (payload) של התגובה לבקשת ה-API Home Graph.

כל רשומה ביומן היא מערך JSON, שמכיל רכיבים מהמבנה הבא:

{
 "uri": string,
 "request": object,
 "response": object
}
שדות סוג תיאור
uri string כתובת ה-URL של הקריאה ל-API של Home Graph.
request object תוכן הבקשה של הקריאה ל-API של Home Graph. במסמכי העזר, אפשר לקרוא את מסמכי העזר לגבי הפורמט של כל אחת מהשיטות.
response object תוכן התגובה לקריאה ל-API של Home Graph. במסמכי העזר, אפשר לקרוא את מסמכי העזר לגבי הפורמט של כל אחת מהשיטות.

הצגה של סוגי מכשירים נתמכים ו-traits

בסמל סימן השאלה עזרה בצד שמאל למעלה יוצגו סוג המכשיר ורשימת ה-traits שנתמכים על ידי Google Home Playground.

באיור הזה מוצג כלי חוויית המשתמש שמיועד להוספת סוג מכשיר חדש
      ב-Google Home Playground.

דיווח על בעיות

נשמח לשמוע ממך. כדי לדווח על בעיות, לוחצים על סמל סימן הקריאה משוב בפינה השמאלית העליונה.

האיור הזה מציג את הסמלים למתן משוב ודיווח על בעיות ב-Google Home Playground.