Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề, cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi là nơi phù hợp nhất để nhận câu trả lời từ các nhà phát triển Nhà thông minh khác:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, hãy tìm câu trả lời của cộng đồng nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ google-smart-home.
  • Diễn đàn nhà phát triển nhà thông minh Thảo luận, cộng tác và đặt câu hỏi về các công cụ tích hợp Nhà thông minh của chúng tôi.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Bạn có thể báo cáo vấn đề hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi thông qua Công cụ theo dõi lỗi.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng hoặc vấn đề mới, vui lòng kiểm tra xem liệu có vấn đề nào chưa được giải quyết trước đó hay không.

Nếu bạn chưa thấy vấn đề của mình được liệt kê, vui lòng sử dụng mẫu phù hợp để báo cáo vấn đề hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi:

Bạn có câu hỏi về trạng thái xem xét?

Nếu Hành động cho nhà thông minh của bạn đã được gửi và xem xét trong hơn một tháng mà không có thông báo của chúng tôi, vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

Giữ kết nối

Cập nhật tin tức, cuộc thảo luận và sự kiện cộng đồng.