Są to przykładowe aplikacje i kod, które pokazują, jak wdrożyć typowe funkcje w ekosystemie Google Home. Mogą one też służyć jako punkt wyjścia do tworzenia własnych aplikacji.