Home Developers Codelabs یک تجربه کدنویسی هدایت شده و عملی را ارائه می دهد. اکثر کد لبه‌ها شما را در فرآیند ساخت یک برنامه کوچک یا افزودن یک ویژگی جدید به یک برنامه موجود گام می‌گذارند. آنها همه برنامه‌های موجود در اکوسیستم Google Home را پوشش می‌دهند، مانند Cast، Cloud-to-Cloud (خانه هوشمند)، Device Access و Matter.