Hình ảnh chính của trường hợp sử dụng Google Home
Thiết bị đang hoạt động
Tìm cảm hứng bằng cách khám phá các công cụ tích hợp cho thiết bị của bạn thông qua Google Home.
Tiếp cận thị trường
Các công cụ và chương trình giúp bạn khai thác tối đa quá trình tích hợp, đồng thời giúp người dùng khai thác tối đa các thiết bị và ứng dụng của bạn.
Nổi bật
Hãy xem các lựa chọn tích hợp và xem thông tin so sánh song song.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home