Hình ảnh chính của trường hợp sử dụng Google Home
Thiết bị đang hoạt động
Khơi nguồn cảm hứng từ việc tích hợp các thiết bị của bạn với Google Home.
Đi đến thị trường
Các công cụ và chương trình giúp khai thác tối đa khả năng tích hợp của bạn, đồng thời giúp người dùng khai thác tối đa thiết bị và ứng dụng của bạn.
Nổi bật
Hãy xem các lựa chọn tích hợp và xem thông tin so sánh song song.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home