خبرنامه برنامه‌نویس می 2024

برای یادگیری نحوه بهبود ادغام Matter با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل، از طریق Codelab Integration Matter Debugging ما بروید.
ما هیجان زده هستیم که جدیدترین ابزار را برای پیوستن به تیم اعلام کنیم! ابزار جدید Google Home UI Automator را بررسی کنید. این ابزار می‌تواند برنامه Google Home شما را برای راه اندازی و از کار انداختن Matter خودکار کند، یا آزمایش رگرسیون را در کمیسیون شما اجرا کند.
آخرین دستگاه مجازی Matter از انواع دستگاه های بیشتری پشتیبانی می کند! از پخش‌کننده‌های ویدیوی اصلی گرفته تا آشکارسازهای مونوکسید کربن و موارد دیگر را انتخاب کنید. فراموش نکنید که آخرین به روز رسانی را دانلود کنید.