Bağlantı

TLSR9518

Bu örnek, açma/kapatma özelliklerine sahip bir ampul cihaz türü olarak işlev görür. Adımlar, Telink TLSR9518 geliştirme kartı (B91 Geliştirme Kurulu olarak da bilinir) üzerinde doğrulandı.

Bu örnekte 0xFFF1 için test tedarikçi kimliği (VID) ve 0x8005 ürün kimliği (PID) kullanılmaktadır.

TLSR9518'in üstten görünümü

İlk kurulum

Bu belgedeki adımlar Ubuntu 20.04 sürümünde doğrulanmıştır.

 1. Seri konsol için geliştirme kartını ana bilgisayara bir USB-UART adaptörüyle bağlayın:

  • Geliştirici panosundaki J34 cihazının PB2'sini (yukarıda TX olarak etiketlenmiştir) adaptörün RXD'sine bağlayın.
  • J56'nın GND'sini (yukarıda GND olarak etiketlenmiştir) adaptörün GND'sine bağlayın.
 2. Yanma Anahtarının bir tarafını (dört LED'li siyah kutu) USB A Male-Mini B kablosuyla ana bilgisayara, diğer tarafını da başka bir USB A Erkek-Mini B kablosuyla ana bilgisayara bağlayın:

  TLSR9518'i bağlama

 3. LinuxBDT'yi indir:

  wget http://wiki.telink-semi.cn/tools_and_sdk/Tools/BDT/LinuxBDT.tar.bz2
  tar -xvf LinuxBDT.tar.bz2
  
 4. Docker Engine'i yükleyin (Docker Masaüstü kullanmayın).

 5. Docker container'ını çalıştırın (ilk seferin tamamlanması biraz zaman alır):

  docker run -it --rm -v $PWD:/host -w /host connectedhomeip/chip-build-telink:$(wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/project-chip/connectedhomeip/v1.0-branch/.github/workflows/examples-telink.yaml 2> /dev/null | grep chip-build-telink | awk -F: '{print $NF}')
  
 6. Docker container'ında Matter SDK github deposunu ( connectedhomeip) klonlayıp başlatın:

  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git fetch origin v1.0-branch
  git checkout FETCH_HEAD
  ./scripts/checkout_submodules.py --platform telink
  source ./scripts/activate.sh
  

Resmi oluşturun ve panoyu yükleyin

 1. Docker container'ında lighting-app oluşturun ve Docker'dan çıkış yapın:

  cd examples/lighting-app/telink
  rm -rf build
  west build
  exit
  
 2. Resmi panoya yansıtın:

  cd LinuxBDT
  sudo ./bdt 9518 sws # Verify the connection
  sudo ./bdt 9518 ac # Activate MCU
  sudo ./bdt 9518 wf 0 -s 2040k -e # Erase flash sectors
  sudo ./bdt 9518 wf 0 -i ../connectedhomeip/examples/lighting-app/telink/build/zephyr/zephyr.bin
  sudo ./bdt 9518 rst -f # Reset MCU
  

  Önceki adımlar başarılı olursa aşağıdaki komutlar, terminalde benzer bir çıkış üretmelidir:

  sudo ./bdt 9518 sws
   TC32 EVK: Swire ok!
  sudo ./bdt 9518 ac
  Activate OK!
  sudo ./bdt 9518 wf 0 -s 2040k -e
  EraseSectorsize...
  Total Time: 26973 ms
  sudo ./bdt 9518 wf 0 -i ../connectedhomeip/examples/lighting-app/telink/build/zephyr/zephyr.bin
  EraseSectorsize...
  Total Time: 9806 ms
  Flash writing...
  [ 0%]Flash Bytes Program at address 0
  ...
  [100%]Flash Bytes Program at address b6d00
  File Download to Flash at address 0x000000: 748836 bytes
  Total Time: 191337 ms
  sudo ./bdt 9518 rst -f
  Total Time: 72 ms
  reset mcu

Örneği doğrulama

 1. Cihaz, bilgisayarınızda kendisini bir USB seri cihazı olarak sunmalıdır. /dev sayfasında arayabilirsiniz:

  ls -la /dev/tty*
  

  Seri konsolu GNU screen veya minicom ile açabilirsiniz. Örneğin, cihaz /dev/ttyACM0 adresindeyse:

  screen /dev/ttyACM0 115200
  
 2. Kartı sıfırlamak için CHIP_RESET düğmesine basın. Terminalde şuna benzer bir çıkış görürsünüz:

  *** Booting Zephyr OS build v3.1.0-rc1-3593-gdac17979d626 ***
  I: Init CHIP stack
  I: Starting CHIP task
  ...
  I: 812 [DL]BLEManagerImpl::ConfigureAdvertisingData
  I: 823 [DL]Setting device name to : "TelinkMatter"
  ...
  I: 1093 [SVR]SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
  I: 1099 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
  I: 1107 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234
  I: 1118 [SVR]Manual pairing code: [34970112332]
  I: 1124 [DL]Setting device name to : "TelinkLight"
  
 3. Kartı başarıyla kullanıma sunduktan sonra SW3 K2 düğmesine basarak mavi LED'i kontrol edebilirsiniz. Her basıldığında LED sırayla açılır veya kapanır ve terminalde aşağıdaki çıkış görünür:

  I: Turn On Action has been initiated
  I: Turn On Action has been completed
  D: 1058359 [DMG]Endpoint 1, Cluster 0x0000_0006 update version to 92b92035
  ...
  I: 1058365 [ZCL]Cluster OnOff: attribute OnOff set to 1
  ...
  D: 1058372 [DMG]Endpoint 1, Cluster 0x0000_0008 update version to 7ea4bc9c
  ...
  I: 1058378 [ZCL]Cluster LevelControl: attribute CurrentLevel set to 254
  
 4. Kartı fabrika ayarlarına sıfırlamak için SW2 K1 düğmesine basın. Terminalde şuna benzer bir çıkış görürsünüz:

  I: Factory Reset triggered.
  

Sonraki adımlar

Matter örneğiniz başarıyla derlendikten sonra bir geliştirici projesi oluşturun.