Silikon Laboratuvarları

EFR32MG24

Bu örnek, ampul/açma özelliğine sahip ampul cihaz türü olarak çalışır. Adımlar SiLabs EFR32MG24 geliştirme panosunda doğrulandı.

Bu örnekte, 0x8005 olan bir test sağlayıcı kimliği (VID) ve ürün kimliği (PID) kullanılmaktadır.

İlk kurulum

 1. Bağımlıları connectedhomeip deposunda belirtildiği gibi yükleyin:
  1. Derleme Konu
  2. EFR32 Işıklandırması Oluşturma Örnek
 2. Simplicity Commander'ı yükleyin ve ikili programın (komut) PATH içinde bulunduğundan emin olun. Örneğin:
  export PATH=$PATH:/Applications/Commander.app/Contents/MacOS/
 3. JLink'i EFR32 Aydınlatma Örneği için Günlük Kaydı Çıkışını Görüntüleme bölümünde açıklandığı şekilde bilgisayarınıza yükleyin (yanıp sönen resim için gereklidir).
 4. connectedhomeip deposunu klonlayıp başlatın:
  cd ~
  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git fetch origin v1.0-branch
  git checkout FETCH_HEAD
  git submodule update --init --recursive
  source ./scripts/activate.sh
 5. Ortam değişkenlerini dışa aktarın:
  1. Jamboard'unuz 10 dBm ise BRD4186C kullanın:
   export EFR32_BOARD=BRD4186C
  2. Jamboard'unuz 20 dBm ise BRD4187C kullanın:
   export EFR32_BOARD=BRD4187C

Görüntüyü oluşturun ve beyaz tahtayı yanıp sönün

 1. Aydınlatma uygulaması için resim oluşturun:
  cd examples/lighting-app/efr32
  source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
  gn gen out/debug --args="efr32_board=\"${EFR32_BOARD}\""
  ninja -C out/debug
  Resim out/debug klasöründe oluşturulacak.
 2. EFR32 kartını bilgisayarınıza bağlayıp görüntüyü EFR32 kartınıza yapıştırın:
  python3 out/debug/chip-efr32-lighting-example.flash.py --erase

Önyükleyiciyi yükleme

 1. Simplicity Commander'ı açın:
  commander
 2. Sol üst köşedeki "Kit Seçin..." açılır listesini açın ve bir bootloader ile yanıp sönecek seti seçin. Bu menüde, tespit edilen tüm JLink cihazlar bulunur ve bu cihazlar seri numarasına göre listelenir. Listenin kolay hazırlanabilmesi için yanıp sönecek cihaz dışındaki tüm JLink özellikli cihazları çıkarın. Böylece, liste yalnızca bir kit ile doldurulur.
 3. Sol taraftaki Flash kutusunu seçin.
 4. Flash MCU bölümünde Göz at'ı tıklayın.
 5. connectedhomeip/third_party/silabs/matter_support/matter/efr32/bootloader_binaries öğesine gidin ve ayarladığınız EFR32_BOARD ortam değişkeniyle eşleşen .s37 dosyasını bulun:

  1. Jamboard'unuz 10 dBm'lik sürümse ve BRD4186C kullandıysanız bootloader-storage-spiflash-single-1024k-BRD4186C-gsdk4.1.s37 seçeneğini belirleyin.
  2. Jamboard'unuz 20 dBm ise ve BRD4187C kullandıysanız bootloader-storage-spiflash-single-1024k-BRD4187C-gsdk4.1.s37 seçeneğini belirleyin.

  Dosyayı seçmek için 'ı tıklayın.

 6. Flaş'ı tıklayın.

Önyükleyicinin yanıp sönmesinin ardından uygulamanın daha sonra yanıp sönmesi --erase işaretini atlar. Aksi takdirde, önyükleyicinin yeniden yanıp sönmesi gerekir. --erase işareti, önyükleyici de dahil olmak üzere Jamboard'un tüm flaşını siler.

Örneği doğrulayın

 1. Jamboard'dan günlükleri kontrol edin. İki terminal penceresi açın.
  1. İlk pencerede:
   JLinkExe -device EFR32MG12PXXXF1024 -if JTAG -speed 4000 -autoconnect 1
  2. İkinci pencerede:
   JLinkRTTClient
   Günlükler ikinci pencerede yazdırılır.
 2. Cihaz, bilgisayarınızda bir USB seri cihazı olarak kendini göstermelidir. /dev/'de bulabilirsiniz:
  ls -la /dev/tty*
  Seri konsolu minicom veya ekranla açabilirsiniz. Örneğin, cihaz /dev/ttyACM0 adresindeyse:
  screen /dev/ttyACM0 115200
  Seri konsolu, OpenThread komutlarını girmenizi sağlar (örneğin, state).
 3. EFR32 panosu daha önce eşlendiyse fabrika ayarlarına sıfırlamanız önerilir:
  1. PB0 düğmesine 10 saniyeden uzun uzun basın.
  2. LED'ler 3 kez yanıp söner. Küçük ekranda QR kodu yenilenene kadar düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

EFR32MG12

Bu örnek, ampul/açma özelliğine sahip ampul cihaz türü olarak çalışır. Adımlar SiLabs EFR32MG12 (Mighty Gecko) geliştirme kurulunda doğrulandı.

Bu örnekte, 0x8005 olan bir test sağlayıcı kimliği (VID) ve ürün kimliği (PID) kullanılmaktadır.

İlk kurulum

 1. Bağımlıları connectedhomeip deposunda belirtildiği gibi yükleyin:
  1. Derleme Konu
  2. EFR32 Işıklandırması Oluşturma Örnek
 2. Simplicity Commander'ı yükleyin ve ikili programın (komut) PATH içinde bulunduğundan emin olun. Örneğin:
  export PATH=$PATH:/Applications/Commander.app/Contents/MacOS/
 3. JLink'i EFR32 Aydınlatma Örneği için Günlük Kaydı Çıkışını Görüntüleme bölümünde açıklandığı şekilde bilgisayarınıza yükleyin (yanıp sönen resim için gereklidir).
 4. connectedhomeip deposunu klonlayıp başlatın:
  cd ~
  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git fetch origin v1.0-branch
  git checkout FETCH_HEAD
  git submodule update --init --recursive
  source ./scripts/activate.sh
 5. Ortam değişkenlerini dışa aktarın:
  export EFR32_BOARD=BRD4161A

Görüntüyü oluşturun ve beyaz tahtayı yanıp sönün

 1. Aydınlatma uygulaması için resim oluşturun:
  cd examples/lighting-app/efr32
  source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
  gn gen out/debug --args="efr32_board=\"${EFR32_BOARD}\""
  ninja -C out/debug
  Resim out/debug klasöründe oluşturulacak.
 2. EFR32 kartını bilgisayarınıza bağlayıp görüntüyü EFR32 kartınıza yapıştırın:
  python3 out/debug/chip-efr32-lighting-example.flash.py --erase

Örneği doğrulayın

 1. Jamboard'dan günlükleri kontrol edin. İki terminal penceresi açın.
  1. İlk pencerede:
   JLinkExe -device EFR32MG12PXXXF1024 -if JTAG -speed 4000 -autoconnect 1
  2. İkinci pencerede:
   JLinkRTTClient
   Günlükler ikinci pencerede yazdırılır.
 2. Cihaz, bilgisayarınızda bir USB seri cihazı olarak kendini göstermelidir. /dev/'de bulabilirsiniz:
  ls -la /dev/tty*
  Seri konsolu minicom veya ekranla açabilirsiniz. Örneğin, cihaz /dev/ttyACM0 adresindeyse:
  screen /dev/ttyACM0 115200
  Seri konsolu, OpenThread komutlarını girmenizi sağlar (örneğin, state).
 3. EFR32 panosu daha önce eşlendiyse fabrika ayarlarına sıfırlamanız önerilir:
  1. PB0 düğmesine 10 saniyeden uzun uzun basın.
  2. LED'ler 3 kez yanıp söner. Küçük ekranda QR kodu yenilenene kadar düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

Sonraki adımlar

Matter örneğiniz başarıyla oluşturulduğunda bir geliştirici projesi oluşturun.