Realtek

Ameba D

Ví dụ này hoạt động như một loại thiết bị bóng đèn, có khả năng bật/tắt. Các bước đã được xác minh trên bảng Ameba D.

Thiết lập ban đầu

 1. Sao chép SDK Ameba và xem v1.0-branch:
  mkdir ameba_matter
  cd ameba_matter
  git clone -b v1.0-branch https://github.com/pankore/ambd_sdk_with_chip_non_NDA.git
 2. Sao chép kho lưu trữ connectedhomeip và kiểm tra SHA cụ thể cho SDK Ameba:
  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git switch v1.0-branch

Tạo hình ảnh

 1. Đảm bảo bạn có cấu trúc thư mục như sau:
  ameba_matter/
  ├── ambd_sdk_with_chip_non_NDA
  └── connectedhomeip
 2. Khởi chạy connectedhomeipkho lưu trữ:
  git submodule update --init --recursive
  source scripts/activate.sh
 3. Tạo lighting-app
  $PWD/../ambd_sdk_with_chip_non_NDA/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/build.sh $PWD ninja $PWD/out lighting-app
  cd out ; ninja
  1. Bạn có thể xem kết quả của bản dựng tại:
   connectedhomeip/out/asdk/image/km0_km4_image2.bin

Cài đặt ROM bảng

Thiết lập phần cứng Ameba D như minh hoạ trong sơ đồ:

hình ảnh

 1. Chuyển đến thư mục ImageTool thích hợp cho máy tính của bạn. ImageTool được dùng để cài đặt ROM ví dụ cho bảng của bạn. Tất cả các phiên bản ImageTool đều nằm tại ambd_sdk_with_chip_non_NDA/tools/AmebaD/:
  Hệ điều hành Vị trí ImageTool
  Linux /Image_Tool_Linux/AmebaD_ImageTool
  MacOS 10.X /Image_Tool_MacOS/MacOS_v10/Ameba_1-10_MP_ImageTool_MacOS
  MacOS 11 /Image_Tool_MacOS/MacOS_v11/Ameba_1-10_MP_ImageTool_MacOS11
 2. Đối với Linux, hãy chuyển đến thư mục /Image_Tool_Linux/AmebaD_ImageTool:
  cd ../../ambd_sdk_with_chip_non_NDA/tools/AmebaD/Image_Tool_Linux/
  1. Thay đổi quyền đối với công cụ nếu cần. Ví dụ: trên Linux:
   chmod +x AmebaD_ImageTool
  2. Kiểm tra mức sử dụng công cụ:
   ./AmebaD_ImageTool -help
 3. Lưu hình ảnh vào bảng Ameba D. Kết nối Micro-B USB với bo mạch rồi kết nối phía bên kia với máy tính. Hãy kiểm tra và sửa đổi cổng UART nếu cổng UART không được chỉ định cho /dev/ttyUSB0:
  ./AmebaD_ImageTool -add device /dev/ttyUSB0
  command finish
  total device to add 1
  /dev/ttyUSB0 existed
 4. Sao chép 3 hình ảnh Ameba D mà bạn đã tạo trước đó vào thư mục hiện tại (trong đó ImageTool):
  cp ../../../../connectedhomeip/out/asdk/bootloader/km0_boot_all.bin ./
  cp ../../../../connectedhomeip/out/asdk/bootloader/km4_boot_all.bin ./
  cp ../../../../connectedhomeip/out/asdk/image/km0_km4_image2.bin ./
 5. Kết hợp ba hình ảnh để tạo Image_all.bin:
  ./AmebaD_ImageTool -combine km0_boot_all.bin 0x0000 km4_boot_all.bin 0x4000 km0_km4_image2.bin 0x6000
  command finish
  Combine Image Success
 6. Xác minh rằng chế độ cài đặt cuối cùng đã được thiết lập:
  ./AmebaD_ImageTool -show
  command finish
  Current Settings
  CPU   : AmebaD
  UART   : 1500000 bps parity:N flow control:False
  FW NAME : Image_All.bin
  FW ADDR : 0x08000000
  FW LEN  : 0
  OPTS   : keep data  :  True
      keep wifi cal:  True
      verification :  False
      reset device :  False
      factory mode :  False
      save log   :  True
  Port Settings
  PORT 0: active:True device:/dev/ttyUSB0
  PORT 1: active:False device:NONE
  PORT 2: active:False device:NONE
  PORT 3: active:False device:NONE
  PORT 4: active:False device:NONE
  PORT 5: active:False device:NONE
  PORT 6: active:False device:NONE
  PORT 7: active:False device:NONE
  PORT 8: active:False device:NONE
  PORT 9: active:False device:NONE
 7. Trên bo mạch Ameba D, hãy giữ nút Tuy nhiên_TẢI_ XUỐNG và nhấn nút ĐẶT LẠI, sau đó thả nút ổn_Tuân_tải xuống để chuyển sang chế độ tải xuống.
 8. Cài đặt ROM hình ảnh vào bảng Ameba D:
  ./AmebaD_ImageTool -download
  log file = log_2021_11_15_23_42_10.txt
  [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]command finish
  
  status: ['OK 53.0s', 'Check PORT', 'Off', 'Off', 'Off', 'Off', 'Off', 'Off', 'Off', 'Off']
  close log file

Đặt lại bảng

 1. Nhấn nút ĐẶT LẠI trên bảng để khởi động lại hệ thống.
 2. Mở một bảng điều khiển nối tiếp để lên bảng bằng minicom hoặc screen. Ví dụ: nếu thiết bị đang ở /dev/ttyUSB0:
  screen /dev/ttyUSB0 115200
 3. Nếu bo mạch Ameba D đã được ghép nối trước đó, bạn nên đặt lại bo mạch về trạng thái ban đầu trước khi tiếp tục. Nhập ATS# vào bảng điều khiển để thực hiện việc này:
  #
  ATS#
  xPortGetTotalHeapSize = 204800
  xPortGetFreeHeapSize = 104512
  xPortGetMinimumEverFreeHeapSize = 98176
  _[dct_init_valid_module]: erase flash address 0x001ec00

Dây đèn LED

Nếu bạn muốn chiếu sáng đèn LED bằng bảng, vui lòng nối chân dài của đèn LED (chân dương) với B5 rồi nối chân ngắn của đèn LED (chân âm) với GND. Nếu đèn LED của bạn không có điện trở tích hợp, thì bạn phải kết nối điện trở 220 ohm giữa đèn LED và B5.

hình ảnh

Các bước tiếp theo

Sau khi tạo mẫu Matter thành công, hãy tạo một dự án dành cho nhà phát triển.