ห้องปฏิบัติการ Bouffalo

- - เเเ - - -เเเเเเเประสิทธิภาพเเเประสิทธิภาพเเประสิทธิภาพเเประสิทธิภาพเเประสิทธิภาพเเมากเเตรงที่สุด

BL602

ตัวอย่างนี้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ประเภทหลอดไฟที่มีความสามารถในการเปิด/ปิด ขั้นตอนดังกล่าวได้รับการยืนยันในบอร์ดการพัฒนาของ Bouffalo Lab BL602-IoT-Matter-V1 (Wi-Fi)

ตัวอย่างนี้ใช้รหัสผู้ให้บริการทดสอบ (VID) ของ 0xFFF1 และรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) ของ 0x8005

แผนภาพ Pinout สำหรับบอร์ดการพัฒนา BL602

การตั้งค่าเบื้องต้น

ขั้นตอนในเอกสารนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องใน Ubuntu 18.04 และ 20.04

 1. ติดตั้งการอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในที่เก็บ connectedhomeip: การสร้างกรณี

 2. โคลนและเริ่มต้นที่เก็บ connectedhomeip:

  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git fetch origin v1.0-branch
  git checkout FETCH_HEAD
  ./scripts/checkout_submodules.py --platform bouffalolab --recursive
  source ./scripts/activate.sh
  

 3. ติดตั้ง Bouffalo Lab SDK ดังนี้

  cd third_party/bouffalolab/repo
  sudo bash scripts/setup.sh
  export BOUFFALOLAB_SDK_ROOT=/opt/bouffalolab_sdk

สร้างรูปภาพและแฟลชกระดาน

 1. สร้าง lighting-app
  ./scripts/build/build_examples.py --target bouffalolab-bl602-iot-matter-v1-light-115200 build
 2. เชื่อมต่อกระดานกับแฟลชไดรฟ์ (MacOS, Ubuntu, Windows)
 3. ตั้งค่ากระดานเป็นโหมดดาวน์โหลดโดยทำดังนี้
  1. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้
  2. กดปุ่มรีเซ็ตแล้วปล่อย
  3. ปล่อยปุ่มเปิดเครื่อง
 4. อุปกรณ์ควรแสดงตัวเป็นอุปกรณ์ซีเรียล USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถค้นหาใน /dev/:

  ls -la /dev/tty*

  ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์อยู่ที่ /dev/ttyACM0 คุณจะใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแฟลชอิมเมจไปยังกระดาน:

  ./out/bouffalolab-bl602-iot-matter-v1-light-115200/chip-bl602-lighting-example.flash.py --port /dev/ttyACM0

 5. หากต้องการล้างข้อมูลรูปภาพที่มีอยู่บนกระดาน ให้ใส่ --erase ต่อท้ายคำสั่งด้านบน

ตรวจสอบตัวอย่าง

 1. คุณสามารถเปิดคอนโซลอนุกรมด้วย screen หรือ minicom เช่น หากอุปกรณ์อยู่ที่ /dev/ttyACM0:
  screen /dev/ttyACM0 115200
 2. หากต้องการรีเซ็ตบอร์ด ให้กดปุ่มรีเซ็ต (หรือ EN) จากนั้นคุณจะเห็นเอาต์พุตในลักษณะนี้ในเทอร์มินัล
  Starting bl602 now....
  Booting BL602 Chip...
 3. หากต้องการควบคุมไฟ LED จากกระดานหลังจากที่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเปิดเครื่อง จากนั้นคุณจะเห็นเอาต์พุตในลักษณะนี้ในเทอร์มินัล
  [  404197][:588238200] Short press
  [  404198][:588238200] receiving event type: 0
  [  404203][:588238200] sending event type: 0
  [  404207][:588238200] receiving event type: 0
  [  404211][:588238200] Turning light ON
  [  406211][:588238200] sending event type: 1
  [  406212][:588238200] receiving event type: 1
  [  406217][:588238200] Light ON
  [  406220][:588238200] updating on/off = 1
 4. หากต้องการรีเซ็ตบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นคุณจะเห็นเอาต์พุตในลักษณะนี้ในเทอร์มินัล
  [   37268][:588238200] LongLong press
  [   37269][:588238200] receiving event type: 0
  [   37274][:588238200] FactoryReset! please release button!!!
  [   37279][:588238200] Toggling state to 1[   37283][:588238200] brightness: 255, mHue: 0, mSaturation: 0, red: 255, green: 255, blue: 255
  [   37292][:588238200] red level: 10000
  [   38296][:588238200] Toggling state to 0[   38297][:588238200] brightness: 0, mHue: 0, mSaturation: 0, red: 0, green: 0, blue: 0
  [   38305][:588238200] red level: 0
  [   39308][:588238200] Toggling state to 1[   39309][:588238200] brightness: 255, mHue: 0, mSaturation: 0, red: 255, green: 255, blue: 255
  [   39318][:588238200] red level: 10000
  [   42323][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/n
  [   42327][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/i
  [   42332][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/r
  [   42335][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/m
  [   42340][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/o
  [   42349][:588238200] [DIS] Fabric (0x1) deleted. Calling OnFabricDeletedFromStorage
  [   42403][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/k/0
  [   42462][:588238200] [DL] Easyflash erase: f/1/g
  [   42465][:588238200] [DMG] AccessControl: removing fabric 1

BL702

ตัวอย่างนี้ยังทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ประเภทหลอดไฟที่มีความสามารถในการเปิด/ปิดอีกด้วย

ขั้นตอนดังกล่าวได้รับการยืนยันในบอร์ดการพัฒนาของ Bouffalo Lab XT-ZB6-DevKit (เทรด)

ตัวอย่างนี้ใช้รหัสผู้ให้บริการทดสอบ (VID) ของ 0xFFF1 และรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) ของ 0x8005

แผนภาพ Pinout สำหรับบอร์ดการพัฒนา BL702

การตั้งค่าเบื้องต้น

ทำตามวิธีการตั้งค่า BL602 เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อม

สร้างรูปภาพและแฟลชกระดาน

 1. สร้าง lighting-app
  ./scripts/build/build_examples.py --target bouffalolab-xt-zb6-devkit-light-115200 build
 2. เชื่อมต่อกระดานกับแฟลชไดรฟ์ (MacOS, Ubuntu, Windows)
 3. ตั้งค่ากระดานเป็นโหมดดาวน์โหลดโดยทำดังนี้
  1. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้
  2. กดปุ่ม EN แล้วปล่อย
  3. ปล่อยปุ่มเปิดเครื่อง
 4. อุปกรณ์ควรแสดงตัวเป็นอุปกรณ์ซีเรียล USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถค้นหาใน /dev/:

  ls -la /dev/tty*

  ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์อยู่ที่ /dev/ttyACM0 คุณจะใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแฟลชอิมเมจไปยังกระดาน:

  ./out/bouffalolab-xt-zb6-devkit-light-115200/chip-bl702-lighting-example.flash.py --port /dev/ttyACM0

 5. หากต้องการล้างข้อมูลรูปภาพที่มีอยู่บนกระดาน ให้ใส่ --erase ต่อท้ายคำสั่งด้านบน

ตรวจสอบตัวอย่าง

ทำตามวิธีการตรวจสอบของ BL602 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่าง BL702

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อสร้างตัวอย่าง Matter เรียบร้อยแล้ว ให้สร้างโปรเจ็กต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์