Google Home ile ilgili son gelişmelerden ve özelliklerden haberdar olun. Kaydolun

Akıllı Ev İçin Kesintileri İzleme

1. Başlamadan önce

Akıllı Ev Hata Ayıklama codelab'inde ele aldığımız üzere metrikleri ve günlükleri Akıllı Ev projelerinizde yayınlıyoruz. Metrikler, Akıllı Ev İşleminizin nerede sorun yaşadığını belirlemenize yardımcı olur. Günlükler, bu sorunları çözmek için derinlemesine inceleme yaparken yararlıdır.

dd44868a4ff2df6e.png

Otomatik olarak yapılacak kesintileri izlemek ve hizmet kesintileri sırasında bildirim almak için projenize sağlanan metrikleri kullanarak uyarılar ayarlayabilirsiniz. Projenizdeki aksaklıkları vurgulamak için bir güven metriği yayınlıyoruz. Bu kodu, Google Cloud Platform'da kullanabileceğiniz diğer tüm uyarı araçlarıyla birlikte bu codelab'de ele alacağız.

Ön koşullar

Neler öğreneceksiniz?

  • Projenizdeki performans sorunlarını ve hizmet kesintilerini izleme.
  • Eşik tabanlı bir uyarı oluşturma ve kesintiler sırasında bildirim alma.
  • Kesintileri tespit etmek için projenize sağlanan güven metriğini kullanma.

2. Performans İzleme

Performansı izlemek, Google Akıllı Ev Ekosistemi ile başarılı bir entegrasyon için kritik öneme sahiptir. Google Cloud Platform'da akıllı ev geliştiricilerine çeşitli izleme araçları sağlıyoruz. Projenizin performansı hakkında fikir edinmek için bu araçları kullanabilirsiniz.

Gösterge Tablolarına erişme

Verilerinize erişmenin ilk adımı, Google Cloud Console'da oturum açıp İşlemler > İzleme ve Kontrol Paneli'ne gitmektir. Bir dizi kontrol paneli olduğunu ve akıllı ev gösterge tablolarının Google Home Analytics'in ön ekiyle birlikte sunulduğunu göreceksiniz.

317697e52ced2437.png

Her entegrasyon türünü temsil eden bağımsız gösterge tabloları oluşturduk. Bulut, Yerel ve Konu entegrasyonları kendi kontrol panellerine sahiptir ve kamera akış protokollerinin verileri Kamera Kalitesi kontrol panelinde sağlanır. Bu kontrol panellerinde veriler, yalnızca ilgili türün entegrasyonu ve istekleri yerine getiren çalışır durumda bir proje varsa yer alır.

Bu kontrol panellerinden birini açtığınızda, göreceğiniz görünüm aşağıdaki gibi olacaktır:

f8bfd69286c569a4.png

Kontrol panelleri, projeniz tarafından işlenen isteklerin ayrıntılarını gösteren çeşitli grafikler içerir. Her entegrasyon kontrol panelinde, projeniz tarafından işlenen toplam istek sayısını, bu entegrasyon türünün başarı oranını ve ilgili cihaz türlerini ve özelliklerini gösteren bir grafiği görürsünüz.

Akıllı Ev işlemlerinizin performansını değerlendirmek için kritik olan üç grafik vardır:

f511fafd3aaaa1eb.png

Kesintiler sırasında genellikle başarı yüzdesinde düşüşler ve hata dökümü grafiğinde bir eğilim görürsünüz. Yürütme başarısı yüzdesini izlemek, kesintinin fark edilmesine yardımcı olurken hata dökümündeki en büyük hatalara bakmak, hata ayıklamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, hizmet kesintileri sırasındaki gecikme gecikmesinde bir artış görebilirsiniz. Bu gecikmeyi, istek gecikme grafiklerinde de görebilirsiniz.

Google Home Analytics kontrol panellerinde gördüğünüz grafiklerdeki varsayılan görünümün, akıllı ev metrikleri verilerini kullanarak projeniz için oluşturduğumuz görünüm olduğunu unutmayın. Ayrıca aynı temel metriklerden kendi grafiklerinizi oluşturmak ve özel kontrol panellerinize kaydetmek için Metrik Gezgini'ni de kullanabilirsiniz.

Metrik Gezgini

Metrik Gezgini, projenizin veri kümesinin farklı bölümlerini görselleştirmek için kullanılan bir araçtır. Araca Google Cloud Console'dan İşlemler > Monitoring > Metrik Gezgini'nden erişebilirsiniz.

Google Cloud, bazıları akıllı evle alakalı olmayanlar dahil olmak üzere pek çok farklı metrik sunar. Akıllı ev için sağladığımız metrikler, "actions.googleapis.com/smarthome_action/..." kaynağı altında listelenir ve metrik seçim kutusuna "smarthome" yazarak kolayca aranabilir.

538d851edfd34764.png

"Akıllı ev" ifadesini aradığınızda, projenize sunduğumuz tüm akıllı ev metrikleri gösterilir. Metriklerimizin her biri hakkında ayrıntılı bilgiyi dokümanlarımızın izleme ve günlük kaydı sayfasında bulabilirsiniz.

Projenizi izlemeniz söz konusu olduğunda en basit metrik İstek sayısı metriğidir (delta metriği). Bu metrik, kullanıcılarınız tarafından başlatılan her akıllı ev yürütme işlemi için bir giriş kaydeder ve cihaz türü, özellik, yürütmeyle ilişkili yürütme türü ve sonucu gösteren durum alanı gibi alanları kaydeder.

Bu metrik seçildiğinde, her bir veri grubunu aşağıdaki gibi gösteren bir ekran oluşturulur:

b1c18141d15a0e09.png

Esas olarak, bu metrikte bulunan her bir veri etiketi kombinasyonu için önceki ve geçerli zaman aralıkları arasındaki değişikliği (delta) kaydeden bir paket bulunur. Ardından, istediğiniz bir görünüm veri dilimini almak için bu paketleri gruplandırabilir veya filtreleyebilirsiniz. Buna ek olarak, veriler bir hizalama işleviyle (DELTA, MEAN, MEDIAN, SUM) seçilen zaman aralıklarıyla uyumludur. Aksi belirtilmediği sürece, genellikle delta metriğiyle Delta hizalamasını kullanırsınız.

Google Home Analytics kontrol panellerinde bulunan grafiklerin çoğunu Metrik Gezgini'ni kullanarak oluşturabilir ve daha sonra özel bir kontrol paneline erişmek için grafiklerinizi kaydedebilirsiniz. En boy oranı gibi daha karmaşık görünümler elde etmek için MQL - Monitoring Query Language'u kullanmanız gerekir.

3. Başarı Ölçüleri

Entegrasyon başarınızı izleme konusunda, istek sayısı metriğinizden hesapladığımız başarı oranını temel gösterge olarak veya daha özel bir yaklaşım için başarı güvenini kullanabilirsiniz.

Başarılı Ücreti

Başarı oranı, başarılı entegrasyon sayısının tüm isteklere bölünmesiyle elde edilen tüm entegrasyonlarınız için hesaplanır. Erişim iznini, Google Home Analytics Kontrol Paneli'nizdeki Sipariş karşılama Başarı Oranı grafiğinden alabilirsiniz.

55ea8930fbf48d9e.png

Sipariş Karşılama Başarı Oranı grafiği, projenizdeki performansı izlemek açısından çok faydalıdır ancak özel kontrol panellerinizi oluştururken veya uyarılar oluştururken çok fazla yardımcı olmaz. Başarı oranı, kendi başına bir metrikten değil, istek sayısı metriğinizden elde edildiğinden, her iki özellikle de kullanmak için Metrik Gezgini'nde MQL (İzleme Sorgu Dili) kullanarak yeniden oluşturmanız gerekir.

Ayrıca, projenizdeki performans kesintilerini izlemek için çok daha özel bir yaklaşım gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, şu anki sipariş karşılama oranınızın geçmiş normlardan ne kadar farklı olduğuna bağlı olarak değişen güven metriği oluşturduk.

Güven Metriği

Projelerde kesintiler farklı şekillerde ve boyutlarda olabilir. Bu süreç birkaç saat ila birkaç dakika arasında sürebilir. Bu nedenle, kimlik tespiti zor olabilir. Bunun için projenizde, geçmiş performansa dayalı olarak güvenilirliği tahmin eden normalleştirilmiş bir değer sağlayan bir Güven Metriği oluşturduk. Metrik gezgininde Smarthome araması yapıp Yürütme başarısı güveni'ni seçerek güven metriğine erişebilirsiniz.

ab467a1777281526.png

Akıllı ev entegrasyonunuz geçmiş performansın (7 günlük ortalama) veya daha yüksek bir performans gösterdiğinde bu metrik maksimum değeri (1,0) verir. Başarı yüzdeniz 4 standart sapma katsayısından (7 gün boyunca hesaplanır) daha farklı olduğunda, bu metrik minimum değeri (0,0) verir. Standart sapmaların çok küçük (%2,5'ten az) olduğu durumlarda bu metrik, %0,0'lık başarı yüzdesinde 0,0 değerini temel alır.

Bu metrikler arasındaki tüm durumlarda, bu metrik 1,0 (kesinti olmadığından eminim) ve 0,0 (kesinti olduğuna dair maksimum güvenilirlik) arasında değerler sağlar.

Bu nedenle, bir uyarı ayarlarken (sonraki bölümde gelen) eşik olarak 0,5 değerini temel almanızı öneririz. Bu, 2 standart sapmaya veya daha yüksek bir% 5'lik düşüşe karşılık gelir.

4. Uyarıları Ayarlama

Sonraki adımda, önceki bölümde öğrendiğiniz her şeyi kullanarak projenizde uyarılar oluşturun.

Uyarı Politikası Oluşturma

Google Cloud Platform'daki otomatik uyarılar, Uyarı Politikaları aracılığıyla ayarlanır. Uyarı Politikaları'na yan menü olan İşlemler > İzleme > Uyarı sekmesinden erişebilirsiniz. +POLİTİKA OLUŞTUR seçeneğini belirleyerek yeni bir uyarı politikası oluşturabilirsiniz. Bu seçenek, uyarı politikası oluşturma ekranına yönlendirir:

6e417d88c2274b3d.png

Uyarı politikası oluşturmanın üç aşaması vardır. Öncelikle, bir koşul ekleyerek neyi izlemek istediğinizi belirlemeniz gerekir. KOŞUL EKLE düğmesine bastığınızda, Metrik Gezgini'ne benzer bir pencere açılır ve koşulla ilgili diğer kontroller sunulur:

df1ccf7da741e1c7.png

Hedef için önceki bölümde ele aldığımız güven metriğini seçin. Bu metriği kullanarak hizalayıcının delta olarak ayarlandığından emin olun (Gelişmiş Seçenekleri Göster > Hizalayıcı). Sonraki adım, uyarı koşulunu yapılandırmak ve aşağıdaki ayarları kullanmaktır:

4192e0f4ea00dd28.png

Koşulun tetikleneceği durumlar: Bu, uyarıların ne zaman tetikleneceğini belirleyen ana yapılandırmadır. Metriğimiz için bir eşik belirleyeceğimiz ve değerin aşıp aşmadığını izlediğimiz için Herhangi bir zaman serisi ihlal ediliyor'u seçebilirsiniz.

Koşul: Değer eşiğin altına düştüğünde uyarının tetiklenmesini istediğimiz için bu değişken olarak ayarlanacaktır. Metriğimizde 1.0 değeri, entegrasyonun iyi çalıştığını ve 0.0 değeri, kesin bir kesinti olduğunu gösterir.

Eşik - Bu değer 0,5 olarak ayarlandığında en iyi sonuçları sağlamak için güven metriğini oluşturduk. Daha sık uyarı almak ve daha az olay nedeniyle bildirim almak istiyorsanız bu değeri (maks.1, 0) artırmayı deneyebilirsiniz. Daha sonra, yalnızca daha ciddi sorunlar için daha az uyarı almak istiyorsanız bu değeri (minimum 0, 0) azaltmayı deneyebilirsiniz.

Şunun için: Bu, size uyarı gönderilmeden önce kesintinin ne kadar süreceğini belirleyen ayardır. Eşiği aşan noktalarla ilgili uyarı almak için bu ayarı en son değerde tutmanızı öneririz. İlgili güvenin metriği her 15 dakikada bir yayınlanır ve söz konusu dönemdeki ortalama başarı değerlendirilir.

Koşul eklemeyi tamamladıktan sonraki adım, bildirim kanalını seçmektir. En basit bildirim yöntemi, e-posta uyarılarıdır. Bildirim Kanalları açılır menüsünün altında listelenen bir e-postayı seçebilirsiniz:

3cc10629830e7f13.png

Olay kapanışında bilgilendir seçeneğini işaretlerseniz, olay kapalı olarak işaretlendikten sonra başka bir bildirim gönderilir. Bu durumda, varsayılan olarak 7 gün olarak belirtilen bir Olay otomatik kapatma süresi de seçmeniz gerekir.

Son adım, uyarınıza bir ad vermek ve bildirimlere eklenmesini istediğiniz tüm dokümanları eklemektir.

686fb1c537fee10.png

Özellikle uyarıyı alacak kişi siz değilseniz dokümanları sağlamanız önerilir. Bir olay sırasında nereden kontrol edileceği ve öncelik sırası ve hata ayıklamanın nasıl yapılacağı gibi adımlar kesinti sırasında yardımcı olabilir. Gerektiğinde Sorun Giderme Kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

Uyarınız kaydedildikten sonra, uyarı sayfasının Politikalar bölümünde listelenir.

c71a001e4df035ee.png

5. Kesintileri Azaltma

Uyarıları ayarladıktan sonra, sağladığınız bildirim kanallarından alınan kesintiler sırasında bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, Uyarılar sayfasında bir olay girişi oluşturulur.

Uyarı Alma

Bu codelab'de sağladığımız uyarı kanalı, bir e-posta adresine gönderilmiş. Bunu yaptığınızda, herhangi bir uyarı almayacağınızı (kesinti olmayacak) umuyoruz. Ancak, bildirim alırsanız aşağıdaki gibi görünecektir:

43217b0a145c2cd.png

Uyarı bildirimi, belirttiğiniz eşiği aşan gözlemlenen değeri ve olayın ilk başladığı zamanı belirten bir zaman damgası sağlar.

Olayları İzleme

Gerçekleşen olaylar, Uyarı sayfasındaki olaylar bölümünde de sayılır.

fdd883a9604ed981.png

Kesintiyle ilgili ayrıntıları (ör. olayın ne kadar sürdüğü veya ne kadar şiddetli olduğu) görmek için ilgili olayı tıklayabilirsiniz.

Uyarı aldığınızda en iyi ilk adım, metriklerinize göz atmak ve ardından günlüklerinizde kesintiye neden olan hataları aramaktır. Akıllı Ev Hata Ayıklama codelab'mizde bunların nasıl yapılacağıyla ilgili bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.

6. Tebrikler

17d485868a6771bc.png

Tebrikler! Otomatik bir şekilde kesintileri izlemek ve hizmet kesintileri sırasında bildirim almak için projenize sağlanan metrikleri kullanarak uyarılar oluşturmayı başarıyla öğrendiniz.

Sonraki adımlar

Bu Codelab'i oluşturarak aşağıdaki alıştırmaları deneyin ve ek kaynakları keşfedin:

  • Bu codelab'de öğrendiklerinizi projenize sunulan diğer metriklerle birleştirebilirsiniz. Kullanılabilir metriklerin tam listesini İzleme ve Günlük Kaydı sayfasının Desteklenen Metrikler bölümünde görebilirsiniz.
  • Google Cloud Platform dokümanlarının Bildirim Seçenekleri sayfasında açıklanan uyarılar için diğer bildirim kanalı türlerini keşfedin.