Thông tin trong thư mục

Không có hình ảnh được gắn dấu sao

Trước khi xuất bản Hành động smart home, bạn cần cung cấp thông tin về Hành động của mình. Thông tin này sẽ xuất hiện trên trang thư mục Google Assistant.

Điều quan trọng là bạn quảng bá và nêu bật các khả năng của Hành động và cung cấp mọi thông tin người dùng cần biết về Hành động của bạn. Trang thư mục phù hợp bao gồm các chi tiết sau:

 • Mô tả — Tóm tắt ngắn về những việc mà Hành động có thể làm và các tính năng của Hành động đó.
 • Hình ảnh và biểu ngữ — Những hình ảnh này phản ánh thương hiệu của bạn và phân biệt Hành động của bạn với các hành động khác.

Trong Actions Console, hãy chuyển đến phần Deploy (Triển khai) > Directory information (Thông tin thư mục) để xem lại và cập nhật trang thư mục Assistant.

Bạn có thể chỉ định thông tin thư mục cho từng ngôn ngữ và khu vực mà Hành động của mình sử dụng. Để thay đổi thông tin thư mục cho một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào ngôn ngữ ở đầu phần và nhập thông tin đã dịch của bạn. Hãy đọc bài viết xuất bản đã bản địa hóa để biết thêm thông tin.

Bộ chọn ngôn ngữ cho thông tin thư mục của Hành động

Thông tin mô tả

Mô tả ngắn gọn và đầy đủ cung cấp cho người dùng ý tưởng về Hành động của bạn:

 • Nội dung mô tả ngắn là một dòng tóm tắt về Hành động của bạn.
 • Phần mô tả đầy đủ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những việc người dùng có thể làm với Hành động của bạn. Phần mô tả đầy đủ phải khớp với các loại thiết bị và đặc điểm mà Hành động triển khai.

Hình ảnh

Để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, các biểu tượng cho Hành động của bạn trong Google Home app (GHA)Assistant Explorer phải tuân thủ các nguyên tắc sau.

Bạn phải gửi các hình ảnh sau đây trong Actions Console. Những hình ảnh này được dùng trong trang thông tin của bạn trong Trợ lý khám phá.

Yêu cầu đối với biểu trưng nhỏ (Biểu trưng công ty):

 • Biểu trưng hình tròn
 • 192 x 192 pixel
 • Nền trong suốt, sử dụng định dạng PNG
 • Nếu biểu trưng của bạn là màu trắng, bạn phải thêm đường viền màu
 • Đặt tên tệp theo định dạng sau:

  <PROJECT_ID>-appicon.png

Yêu cầu về hình ảnh biểu ngữ:

 • Hình ảnh biểu ngữ lớn phải là 1920x1080.
 • Nền trong suốt, sử dụng định dạng PNG

Bạn phải gửi một biểu tượng kèm theo kết quả kiểm thử. Biểu tượng này sẽ được liệt kê trong Danh sách điều khiển nhà trong GHA.

Yêu cầu đối với biểu trưng ứng dụng (Biểu tượng ứng dụng):

 • Biểu trưng hình tròn
 • 144 x 144 pixel
 • Nền trong suốt, sử dụng định dạng PNG
 • Nếu biểu trưng của bạn là màu trắng, bạn phải thêm đường viền màu
 • Đặt tên tệp theo định dạng sau:

  <PROJECT_ID>-appicon.png

Chi tiết liên hệ

Thông tin liên hệ được cung cấp công khai trên trang thư mục GHA của Hành động và cho phép người dùng liên hệ trực tiếp với bạn về các vấn đề và ý kiến phản hồi.

Phần này dùng để đặt các đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư có sẵn công khai (bắt buộc) và các điều khoản dịch vụ (không bắt buộc) cho Hành động của bạn.

Thông tin khác

Phần này bao gồm:

 • Yêu cầu dành cho đối tác kinh doanh tại nhà thông minh — Thông tin về quyền đối với thương hiệu cho phép Google quảng bá và làm nổi bật thương hiệu của bạn.
 • Hướng dẫn thử nghiệm – Người kiểm thử của Google có thể cần thêm thông tin để phê duyệt Hành động của bạn.